KWK Murcki-Staszic

40-467 Katowice

ul. Karolinki 1

32 6055 000

32 6055 005

murcki-staszic@pgg.pl


Adam
ROBAKOWSKI

Dyrektor Kopalni

Wiesław
PIECHA

Naczelny Inżynier

Tomasz
GOŁAS

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki – Staszic” istnieje od 1 stycznia 2010 roku.

Pierwsze wzmianki o wydobywaniu węgla kamiennego na tzw. „Wzgórzu Murckowskim” sięgają roku 1657. Węgiel wydobywano wtedy metodą odkrywkową. Powstanie zakładu górniczego i rozpoczęcie wydobycia sposobem podziemnym datuje się na rok 1769. Pierwsza nazwa kopalni to „Błogosławieństwo Emanuela” („Emanuelssegen”). W okresie międzywojennym na murckowskich terenach wydobywczych istniały dwie kopalnie: „Książe –Maria” w Murckach i „Boże Dary” w Kostuchnie. W roku 1976 obie kopalnie połączono w jeden zakład górniczy „Murcki”.

Kopalnia „Staszic” powstała w roku 1964 i jest z kolei jedną z najmłodszych w polskim górnictwie. W roku 1993 obydwie kopalnie weszły w skład Katowickiego Holdingu Węglowego SA a obecnie stanowią jeden zakład górniczy. Dzienne wydobycie kopalni to średnio 23 000 ton. Zasoby węgla nowej kopalni szacowane są na około 50 lat wydobycia.

Lokalizacja