Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji

44-253 Rybnik

ul. Jastrzębska 10

32 7166 601

32 7293 633

zit@pgg.pl


Marcin
SPISAK

Dyrektor Zakładu

Piotr
KUŚKA

Dyrektor ds. Technicznych

Adam
CHODURA

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Zakład Informatyki i Telekomunikacji jest wyspecjalizowaną Jednostką Organizacyjną PGG dedykowaną do realizacji zadań w obszarach informatyki oraz telekomunikacji.

Zakład realizuje funkcje operatora telekomunikacyjnego w imieniu PGG jako przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego wpisanego do rejestru pod numerem 11375 przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, świadcząc usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologię PABX oraz VoIP dla klientów końcowych jak również dla innych operatorów telekomunikacyjnych. Jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna koordynuje proces obsługi PGG S.A. przez operatora telefonii mobilnej GSM, poprzez obsługę zamówień, dostaw, rozliczanie kosztów.

W ramach Polskiej Grupy Górniczej ZIT realizuje przede wszystkim zadania dotyczące transmisji danych i głosu pomiędzy wszystkimi oddziałami PGG a pozostałymi dostawcami usług IT. Zakład jest operatorem nowoczesnej i wydajnej rozległej sieci teleinformatycznej, łączącej wszystkie jednostki organizacyjne PGG, włączając w to styk operatorski z siecią Internet, umożliwiając tym samym niezawodną i bezpieczną komunikację pomiędzy użytkownikami wszelkich systemów informatycznych wspomagających procesy biznesowe zachodzące w Polskiej Grupie Górniczej.

Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych funkcjonujące w ZIT umożliwia świadczenie usług związanych z utrzymaniem serwisów internetowych PGG, systemu korporacyjnej poczty elektronicznej, portali pracy grupowej oraz aplikacji wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w różnych dziedzinach takich jak np.: wspomaganie służb BHP i Szkolenia, systemy socjalne, produkcja, systemy obsługi taryfikacji dla telekomunikacji, monitorowanie i rozliczanie zużycia energii elektrycznej.

Działalność ZIT obejmuje również tematykę projektowania, modernizacji oraz rozbudowy sieci teleinformatycznej na terenie wszystkich jednostek organizacyjnych PGG. Nowoczesne urządzenia do termicznego łączenia kabli światłowodowych, zaawansowane urządzenia pomiarowe i diagnostyczne oraz przeszkolony personel umożliwiają realizację złożonych projektów wraz z pełnym utrzymaniem i serwisowaniem infrastruktury tego typu.

Ponadto Zakład świadczy usługi doradztwa technicznego w zakresie rozwiązań z obszaru informatyki i telekomunikacji poprzez wykonywanie testów funkcjonalności oprogramowania, urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych, rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych. Nasi pracownicy biorą czynny udział w zespołach roboczych powołanych dla wdrażania nowych systemów informatycznych dla Polskiej Grupy Górniczej.

Lokalizacja