Polityka informacyjna PGG

Polska Grupa Górnicza S.A. przyjęła do stosowania Politykę Informacyjną określającą standardy przekazywania interesariuszom informacji dotyczących działalności Spółki.


Polityka Informacyjna Polskiej Grupy Górniczej S.A.
kliknij, aby zobaczyć dokument w nowym oknie

Celem Polityki Informacyjnej Polskiej Grupy Górniczej S.A. jest zwiększenie efektywności i zapewnienie przejrzystości procesu przekazywania informacji oraz kształtowanie właściwych relacji z interesariuszami, dla poprawy wizerunku Spółki jako wiarygodnego podmiotu dla otoczenia, jak również zapewnienie równego dostępu interesariuszom, w jednakowych okolicznościach, do rzetelnej i kompletnej informacji z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Kontakt ze Spółką zgodnie z Polityką Informacyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A.:

 • Biuro Zarządu i Relacji Inwestorskich:
  Rafał Patyk
  Dyrektor Biura, tel. 32 757 23 63,
  Stanisław Baran
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 23 87,
  Ewa Golus
  Główny Specjalista, tel. 32 757 23 66,
  Marek Kałka
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 23 67,
  Aurelia Kubica
  Główny Specjalista Koordynator, tel. 32 757 23 68,
  adres mailowy biura: relacje.inwestorskie@pgg.pl
   
 • Biuro Rachunkowości:
  Irena Hudy
  Dyrektor Biura, tel. 32 757 21 71 i 32 716 12 60, adres mailowy: i.hudy@pgg.pl
  Grażyna Klyczka
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 22 75, adres mailowy: g.klyczka@pgg.pl
  Aleksandra Wundersee
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 27 82, adres mailowy: a.wundersee@pgg.pl
 • Sekcja Dialogu Społecznego:
  Roman Marmurowski
  tel. 32 757 26 86, adres mailowy: dialog@pgg.pl
 • Biuro Public Relations i Komunikacji Wewnętrznej:
  Tomasz Głogowski
  Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura, tel. 32 757 22 78, 507 095 636, adres mailowy: t.glogowski@pgg.pl
  Elżbieta Gałuszka
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 20 13, adres mailowy: e.galuszka@pgg.pl
 • Biuro Skarbca:
  Bożena Machulec
  Dyrektor Biura, tel. 32 757 22 95, adres mailowy: b.machulec@pgg.pl
  Joanna Rojek
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 22 83, adres mailowy: j.rojek@pgg.pl
  Mirosława Styczyńska
  Główny Specjalista, tel. 32 757 22 80, adres mailowy: m.styczynska@pgg.pl
  Magdalena Sobczyk
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 20 67, adres mailowy: m.sobczyk@pgg.pl
  Alina Pojda
  Główny Specjalista, tel. 32 757 22 36, adres mailowy: a.pojda@pgg.pl
  Ewelina Fołda
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 26 34, adres mailowy: e.folda@pgg.pl
  Beata Dudek
  Główny Specjalista, tel. 32 757 26 72, adres mailowy: b.dudek@pgg.pl
 • Biuro Zakupów i Usług:
  Wiesław Zygmunt
  Dyrektor Biura, tel. 32 757 26 84, adres mailowy: w.zygmunt@pgg.pl
  Jędrzej Brożek
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 26 00, adres mailowy: j.brozek@pgg.pl
  Tomasz Płóciennik
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 21 47, adres mailowy: t.plociennik@pgg.pl
  Mariusz Szkatuła
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 22 76, adres mailowy: m.szkatula@pgg.pl
 • Biuro Marketingu i Analiz:
  Józef Pruchnicki
  Dyrektor Biura, tel. 32 757 21 50, adres mailowy: j.pruchnicki@pgg.pl
  Andrzej Pyka
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 22 18, adres mailowy: a.pyka@pgg.pl
  Łukasz Mazanek
  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 23 70, adres mailowy: l.mazanek@pgg.pl
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.