Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A.

ADAM HOCHUŁ
WICEPREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY

Zdjęcie

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania, a także studiów podyplomowych z zakresu „Metody Zarządzania współczesną organizacją„ oraz „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie”. Ukończył również studia dyplomowe organizowane przez Ernst&Young Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową pt. „Praktyczne zastosowanie Międzynarodowych standardów Sprawozdawczości Finansowej”. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą górniczą. Pracował m.in. w firmach: Katowicki Węgiel sp. z o.o. oraz CZW Węglozbyt S.A. Od 2003 r. związany z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora Zespołu Sprzedaży.