Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A.

PIOTR BOJARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI

Zdjęcie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Górniczy, specjalność: techniczna eksploatacja złóż. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu organizacji i zarządzania oraz zarządzania w przedsiębiorstwie w ramach programu Harzburg Kolleg. Piotr Bojarski posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w branży górniczej na stanowiskach kierowniczych. Pracował m.in. w KWK Grodziec, KWK Julian , KWK Bobrek oraz Zakładzie Górniczym „Piekary”. W latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu – dyrektorem KWK Budryk S.A. Od 2009 r. związany z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., ostatnio na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji GK JSW.