Zintegrowany System Zarządzania

Polska Grupa Górnicza S.A. w trosce o dobro klienta i stan środowiska naturalnego, dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004 oraz przyjęła do stosowania Politykę ZSZ.

Celem wdrożenia, a obecnie utrzymania systemu jest dostarczanie klientom wyrobów i usług o ustalonej jakości w sposób planowany, zgodnie z ich potrzebami, w warunkach poszanowania wymagań prawnych i innych, a przede wszystkim dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

System został zbudowany z elementów, które zostały ze sobą połączone i obecnie stanowią nierozerwalną całość:

  • System Zarządzania Jakością
  • System Zarządzania Środowiskowego
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swym zakresem wszystkie kopalnie, trzy zakłady specjalistyczne oraz Centralę PGG.

W celu utrzymania oraz doskonalenia przyjętych standardów, Zintegrowany System Zarządzania podlega cyklicznym auditom wykonywanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. W listopadzie 2017 roku Polska Grupa Górnicza S.A. otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 w zakresie:

Planowanie, wydobycie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego, usługi górnicze, remonty, modernizacje i produkcja maszyn górniczych oraz utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

wydany przez jednostkę certyfikującą Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certfikat
Kliknij, aby powiększyć