Ogłoszenia o aukcjach

27.01.2020

 

Katowice, 28-01-2020 r.

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI

 

Polska Grupa Górnicza S.A.  40-039 Katowice, ul. Powstańców 30,
ogłasza aukcję elektroniczną na sprzedaż odpadów wyspecyfikowanych w poniższej tabeli.
Aukcja odbędzie się na stronie internetowej www.pgg.pl - Pozostała działalność,
Sprzedaż odpadów - Aukcje elektroniczne
w dniu 31-01-2020 r. (piatek) o godz. 900

 

 

  1. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do sprzedaży na aukcji elektronicznej:

 

 

Rodzaj odpadu Opis odpadu w ramach danego kodu Kod odpadu Szacunkowa ilość odpadów [kg]
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych X 13 01 10* 6 500
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych X 13 02 05* 5 500
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe X 13 02 08* 9 500
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezawierające związków chlorowcoorganicznych X 13 03 07* 2 000
Baterie i akumulatory Pb m. in. baterie w obudowach stalowych, akumulatory samochodowe, z wózków jezdniowych i podnośników, baterie z zasilaczy awaryjnych, telefonów kopalnianych 16 06 01* 3 500
Baterie i akumulatory Ni-Cd X 16 06 02* 1 000
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC m. in. lodówki, klimatyzatory, dystrybutory 16 02 11* 1 200
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 m. in. monitory, telewizory 16 02 13* 900
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 - Komputery i laptopy X 16 02 14 1 300
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 - pozostały zużyty sprzęt mierniki induktorowe, megaomomierz, luksometr, drukarki, niszczarka, ksero, tester zapalarek, zapalarki, mierniki prądu, skaner, zapalarki, omomierze, próbniki, mierniki, ładowarki, testery, wyłączniki, prostowniki, drukarki, skanery, kserokopiarki, wiertarka, szlifierka, radiotelefon, miernik, termohigrometr, zasilacz, niszczarka dokumentów, czajnik elektryczny, kalkulator, multimetr cyfrowy, drukarka, 2 zestawy -system alarmowy,podgrzewacze wody, odkurzacz, faksy, drukarki,  pralka, niszczarka dokumentów, zabezpieczenie EWP, PNW, przekaźniki RRB, RSL, RTA, RIAS, PUMA,panel PUL,styczniki, wyłącznik VD-4, mikroamperomierze,zabezpieczenie Microm, przekaźniki RI,RT, zabezpieczenie Wlp, Wlpx, aparatura pomiarowa, wyłączniki WSPS, przekaźniki RU, wyłączniki Rollac, ABK, zabezpieczenie CZU, Rgx, obudowa ZTG, mikrotelefon TPN,  zasilacz stabilizowany, oscyloskop 16 02 14 18 000
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 elektroczęści wybudowane z likwidowanych szaf RSK-6, płytki PSN,, przekładniki PSN, przekaźniki Ps, Pc, Pz, cewki z WSPS, przekładniki z termików, startery z lamp, transformatory, akumulatory żelowe, dławiki,płytki drukowane, styczniki SV, kondensatory VEB, kondensatory 6 kv, kondensatory mocy n/n,liczniki energii, elementy zespołu prądowego, płyty główne-radiotelefon TRG, wkładka głośnikowa W-66 Tonsil, cewki, rezystory, kondensatory, tranzystory, przetworniki, zasilacze, stateczniki, panele ze sterowników, , układy rozruchowe, UPS-y, czujniki zmierzchowe, czujniki indukcyjne, bezpieczniki nadprądowe typu S, czujniki ruchu, czujniki poziomu, przekaźniki czasowe, potencjometry, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo prądowe, styczniki, przełączniki, telefony, osprzęt oświetleniowy, ochronniki przepięć, wyłączniki mocy 110 kV część górna, część dolna, izolatory odłączników 6kV 16 02 16 18 000
Inne niewymienione odpady Zużyte taśmy przenośnikowe - odcinki poniżej 5m 07 02 99 300 000
Inne niewymienione odpady Zużyte taśmy przenośnikowe- odcinki powyżej 5m 07 02 99 125 000
  1. Sprzedający informuje, że jest w posiadaniu fotografii części odpadów oferowanych na aukcji. Firmy zainteresowane ich otrzymaniem proszone są o kontakt z niżej wymienionym organizatorem aukcji.
  2. Sprzedający informuje, że załadunek Odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów w postaci zużytych olejów jest po stronie Kupującego.
  3. Sprzedający informuje, że okres obowiązywania cen wylicytowanych w przedmiotowej aukcji będzie obowiązywał od dnia zatwierdzenia ww. cen przez osoby uprawnione do reprezentowania Sprzedającego do dnia 30-04-2020 r.
  4. Wykaz Oddziałów, które zgłosiły szacunkowe ilości odpadów do aukcji wg kodów odpadów.

 

 

Kod odpadu

Wykaz Oddziałów

13 01 10*

KWK ROW

KWK Wujek;

13 02 05*

KWK Ruda,

KWK ROW,

13 02 08*

KWK ROW,
KWK Piast- Ziemowit,

KWK Bolesław Śmiały,

KWK Mysłowice –Wesoła

KWK Murcki - Staszic;

Zakład Remontowo-Produkcyjny;

13 03 07*

KWK ROW

KWK Mysłowice –Wesoła

16 06 01*

KWK Ruda,

KWK Bolesław Śmiały,

KWK ROW

KWK Mysłowice -Wesoła

16 06 02*

KWK Bolesław Śmiały,

KWK Mysłowice –Wesoła

KWK Murcki - Staszic;

16 02 11*

KWK Ruda

16 02 13*

KWK Murcki - Staszic;

Zakład Informatyki i Telekomunikacji;

16 02 14- komputery i laptopy

Zakład Informatyki i Telekomunikacji

16 02 14- pozostały zużyty sprzęt

KWK Ruda

KWK Piast – Ziemowit

KWK Bolesław Śmiały

KWK ROW

Zakład Informatyki i Telekomunikacji;

16 02 16

KWK Ruda

KWK Bolesław Śmiały

KWK ROW

KWK Piast – Ziemowit

Zakład Informatyki i Telekomunikacji.

07 02 99 – taśmy odcinki poniżej 5m

KWK Ruda

KWK Piast-Ziemowit

KWK ROW

KWK Mysłowice –Wesoła

KWK Murcki - Staszic;

07 02 99 - taśmy odcinki powyżej 5m

KWK Piast-Ziemowit

KWK ROW

KWK Mysłowice-Wesoła

KWK Murcki - Staszic;

 

Sprzedający zastrzega, że w okresie obowiązywania ceny sprzedaż odpadów może odbywać się z pozostałych Oddziałów PGG S.A.

 

  1. Aukcja prowadzona będzie zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie Aukcji Elektronicznych organizowanych celem sprzedaży złomu oraz odpadów przez Polską Grupę Górniczą w Katowicach”.

Dane do kontaktu z:

- Organizatorem aukcji: Grzegorz Wyszogrodzki nr tel 32/757 2660,

- Administratorem aukcji: Mariusz Bańka nr tel. 32/757 2798.

 

 

 

 
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.