Wyniki aukcji

18.03.2020

Wyniki aukcji

OGŁOSZENIE O WYNIKACH AUKCJI

Polska Grupa Górnicza S.A.  40-039 Katowice, ul. Powstańców 30,

informuje o wynikach aukcji elektronicznej na sprzedaż wybranych rodzajów odpadów

przeprowadzonej w dniu 12-03-2020 r.

 

Numer zadania

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Wynik aukcji

1

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 10*

zatwierdzona

8

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

zatwierdzona

9

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 07*

zatwierdzona

13

Baterie i akumulatory Pb

16 06 01*

zatwierdzona

14

Baterie i akumulatory Ni-Cd

16 06 02*

zatwierdzona

17

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212

16 02 13*

zatwierdzona

18

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 Komputery i laptopy

16 02 14

zatwierdzona

19

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 - pozostały zużyty sprzęt

16 02 14

zatwierdzona

21

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

16 02 16

anulowana

 

Dziiekujemy wszystkim firmom za zainteresowanie aukcją.

Następna aukcja odpadów planowana jest na przełom czerwca/lipca 2020r. -zależnie od zapoptrzebowania Oddziałów PGG S.A. 

 
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.