Ogłoszenia o aukcji

21.08.2019

Ogłoszenie o aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza aukcję elektroniczną na sprzedaż złomu wyspecyfikowanego w poniższej tabeli. Aukcja odbędzie się na stronie internetowej www.pgg.pl - Pozostała działalność - Sprzedaż złomu - Aukcje elektroniczne - PGG Aukcje Elektroniczne w dniu 26.08.2019 r. (poniedziałek) o godz. 800

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/Ogloszenie%20o%20aukcji_1_IX-X_2019.pdf