Wyniki aukcji

06.09.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych  na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 06.09.2018r.

 

 
30.08.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 24.08.2018 oraz 28.08.2018

 

 
05.09.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 30.08.2018 oraz 03.09.2018