Wyniki aukcji

03.07.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 28.06.2018 oraz 02.07.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI%201.pdf

 
05.07.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 05.07.2018 oraz 09.07.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(11).pdf

 
11.07.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 10.07.2018 oraz 11.07.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(12).pdf