Wyniki aukcji

01.11.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych przeprowadzonych w dniu 29.10.218r.  i niegocjacji przeprowadzonych w dniu 31.10.2018r. na sprzedaż złomu

 

 
09.11.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych przeprowadzonych w dniu 05.11.218r. oraz w dniu 09.11.2018r. na sprzedaż złomu