Oferta usług

Usługi telekomunikacyjne:

 • telefonia stacjonarna analogowa
 • telefonia cyfrowa ISDN
 • telefonia IP

Usługi internetowe:

 • stały dostęp do sieci Internet ADSL
 • stały dostęp do sieci Internet VDSL

Usługi teletransmisyjne:

 • dzierżawa łącz transmisji cyfrowej
 • dzierżawa łącza w sieci światłowodowej

Dzierżawa podbudowy dla sieci kablowej:

 • miejsca w kanalizacji kablowej
 • miejsca na słupie dla linii napowietrznej

Inne usługi:

 • pomiary linii
 • wytyczanie tras kablowych
 • budowa sieci strukturalnych
 
Uwaga:    poszczególne usługi mogą być stosowane  i oferowane abonentom i klientom w zależności od możliwości i warunków technicznych danego Oddziału Operatora.