Formularz aplikacji do pracy w PGG S.A.

Prosimy o rzetelne uzupełnienie formularza elektronicznego, ponieważ nie ma możliwości złożenia go ponownie. (Podanie będzie przechowywane w bazie danych przez okres maksymalnie 12 miesięcy od daty złożenia).
 
Wykształcenie


 
Doświadczenie zawodowe


 
Nazwa kursu związanego z pracą w zakładzie górniczym lub z preferowanym stanowiskiem
 
Zatwierdzenia Urzędu Górniczego
Preferowane oddziały
Prosimy o przemyślany wybór preferowanego oddziałuPreferowany charakter pracy
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
  Polska Grupa Górnicza S.A.
  40-039 Katowice
  ul. Powstańców 30
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  40-039 Katowice
  ul. Powstańców 30

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji pracownika, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO (UE).
Została/ł Pani/Pan poinformowana/ny przez Administratora Danych Osobowych, tj. Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (kontakt: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice) o tym, że:

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury do pracy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zadeklarowany przez Panią/Pana, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.