.
W związku z nowelizacją od 1.01.2019 roku ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697) wymagane jest podanie przez Państwa w trakcie rejestracji rodzaju dokumentu tożsamości oraz jego serii i numeru. Dotychczasowi klienci sklepu mogą uzupełnić informacje o dokumencie tożsamości po zalogowaniu w zakładce „Moje dane”.
Podanie w/w danych jest niezbędne, aby można było sprzedać Państwu węgiel w zwolnieniu z podatku akcyzowego. W przeciwnym wypadku (zakup węgla z akcyzą) uzupełnienie danych nie jest konieczne.