Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333
WAŻNE: Szanowni Klienci, informujemy, że zamówienia w e-sklepie pgg.pl realizowane są na bieżąco. Jednak z uwagi na środki ostrożności zalecane w czasie epidemii może się wydłużyć czas usługi transportowej.

Greenpal - Ekomiał Dostępny 25 t

Big bag 1000kg
Koszty dostawy zawarte w cenie produktu

Termin realizacji zamówienia

5 dni roboczych (liczone od daty wpływu środków na konto), w tym 3 dni na przekazanie towaru firmie kurierskiej. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony za zgodą obu Stron. Firma kurierska ustala bezpośrednio z Kupującym termin dostawy.

Informacja o akcyzie

Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz.864) wymaga podania przez Kupującego w przypadku zakupu bez akcyzy Sprzedawcy rodzaju, serii oraz numeru dowodu osobistego. Jesteś zarejestrowanym Klientem sklepu, chcesz kupić węgiel bez akcyzy – uzupełnij powyższe dane w zakładce Moje dane. Kupujesz z akcyzą – uzupełnienie danych nie jest wymagane.

Greenpal - Ekomiał - to nowoczesne  paliwo węglowe o uziarnieniu 3 - 20 mm. Charakteryzuje  się stabilnymi, wysokimi  parametrami jakościowymi  oraz brakiem podatności na spiekanie. Atutem produktu jest niska cena. Ogrzewanie Greenpalem gwarantuje komfort cieplny  i oszczędności. Greenpal przeznaczony jest do spalania w nowoczesnych kotłach automatycznych, a także w tradycyjnych kotłach zasypowych. Rekomendujemy sprawdzenie zgodności Greenpalu z parametrami paliwa dedykowanego przez producenta do danego kotła.

Produkt nie zawiera domieszki sortymentów mułowych.

 • Wartość opałowa Qir 24-26 MJ/kg
 • Uziarnienie 3-20 mm
 • Spiekalność RI 0-5
 • Zawartość popiołu Ar 4-10 %
 • Zawartość wilgoci Wtr 7-16 %
 • Zawartość siarki Str ≤ 1.00 %
 1. Paleta  1000 kg  - 1 Big Bag
 2. Bezzwrotne opakowanie polietylenowe typu Big Bag
 3. Bezzwrotna paleta o wymiarach 100cm x 100 cm i wysokości 1,7-1,8 m
 4. Towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety
 1. Kupujący (osoba upoważniona) jest zobowiązany do obecności pod wskazanym adresem w uzgodnionym terminie doręczenia. W przypadku nieobecności pozostawiane jest awizo.
 2. Kupujący może zlecić Sprzedawcy ponowną dostawę towaru do 5 dni od daty pozostawienia awiza.
 3. Brak zlecenia dostawy, pomimo powtórnego awiza jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Sprzedającego i obciążenia Kupującego kosztami transportu w wysokości 250,00 zł brutto/paletę oraz kosztami awiza.
 4. Brak jest możliwości odbioru towaru osobiście, własnym środkiem transportu.
 5. Dostawa realizowana jest wyłącznie przesyłką kurierską w dni robocze: dla osób fizycznych do 16:00, pozostałych odbiorców do 15:00
 6. Rozładunek przesyłki z samochodu do poziomu 0
 1. Rodzaje płatności: przelew tradycyjny lub DOTPAY (dostępne formy: przelew elektroniczny i raty on-line, brak możliwości dokonywania płatności za pośrednictwem kart płatniczych).
 2. Zamówienia złożone i opłacone są realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.
 3. Zapłata za zamówiony towar powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane.
 4. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą dostarczoną wraz z przesyłką.
 5. Koszty opakowania i transportu pokrywa Sprzedający.
Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa
ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola
sklep@pgg.pl
32 717 28 43
Godziny otwarcia
06:00-18:00

Proszę czekać... Trwa wczytywanie ankiety...

Zgodnie z art.31a ust.1 zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane m.in. przez:

 • gospodarstwa domowe,
 • organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie.

W przypadku odbioru przesyłki przez inną osobę niż Kupujący należy przygotować pełnomocnictwo dla osoby odbierającej ją w imieniu Kupującego (akceptowane jest również odręcznie przygotowane pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem)

W celu potwierdzenia prawa do zakupu towaru bez akcyzy konieczne jest złożenie czytelnego podpisu, przez osobę kupującą uprawnioną do zakupu bez akcyzy , na fakturze dostarczonej przez firmę kurierską. Podpisaną fakturę należy zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze towaru, lub odesłać na adres podany w zakładce Kontakt na stronie produktu w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki. W przypadku nie zwrócenia podpisanej faktury, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca, z terminem zapłaty 14 dni od daty jej wystawienia, zawierająca doliczoną cenę akcyzy w wysokości 32,00 PLN netto/paletę.

Klikając w przycisk 'Kupuję bez akcyzy' oświadczam o przeznaczeniu zużycia węgla na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy.

W przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany, do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach przewidzianych w Ustawie.

  #
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.