Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ekologiczne paliwa węglowe

Dlaczego węgiel

Dlaczego warto postawić na ogrzewanie węglowe?

Unowocześnienie infrastruktury socjalnobytowej oraz wzrost jakości życia stymulują potrzebę poprawy komfortu. W polskich warunkach klimatycznych wiąże się to m.in. ze wzrostem zapotrzebowania na energię cieplną.

Możliwości dostarczenia lub wytworzenia ciepła w gospodarstwach domowych są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, wśród których za najważniejsze uznać należy:

 • dostępność poszczególnych paliw i ich ceny,
 • możliwości podłączenia budynku do sieci grzewczej lub gazowej,
 • możliwość bezpiecznego, wygodnego, taniego magazynowania, przechowywania paliwa w  dostatecznych ilościach, w dłuższym okresie czasu,
 • warunki techniczne umożliwiające: zainstalowanie konkretnego urządzenia lub np. możliwość odprowadzenia spalin,
 • wpływ instalacji grzewczej na środowisko naturalne (problem efektywności energetycznej budynku lub np. emisyjności kotła),
 • wygoda korzystania z urządzeń wytwarzających ciepło,
 • uwarunkowania prawne umożliwiające korzystanie z określonych paliw (np. z węgla czy np. z gazu zbiornikowego, itd.) lub urządzeń grzewczych,
 • sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego

W dużym skrócie można powiedzieć, że podobnie jak w przypadku każdego z nabywanych dóbr, u podstaw podejmowania racjonalnej decyzji o wyborze sposobu ogrzewania budynku leży relacja szeroko rozumianej jakości (efektywność i wygoda użycia) do ceny, a szerzej do całkowitego kosztu wytworzenia ciepła. Obecnie w związku z presją dekarbonizacyjną i towarzyszącym jej szumem informacyjnym, potęgowanym marketingowymi komunikatami sprzedawców różnego rodzaju paliw coraz trudniej o w pełni dojrzałe decyzje.

W Polskiej Grupie Górniczej oceniając pozycję węgla wśród paliw wykorzystywanych w sektorze komunalnobytowym zbudowaliśmy kafeterię zalet ogrzewnictwa węglowego wraz ze wskazaniem źródeł jego przewagi nad alternatywnymi dla węglowego sposobami ogrzewania. W zestawieniu poniżej zamieszczono najważniejsze z nich:

 • W chwili obecnej poza enklawą, jaką jest miasto Kraków, korzystanie z węgla jest w pełni legalne i  dopuszczone przepisami prawa. Ważne, aby odbywało się w warunkach, jakie umożliwiają technologie XXI w.
 • Jeśli chodzi o koszty, to węgiel jest bezkonkurencyjny, a warto zauważyć, że od dłuższego czasu ceny węgla pozostają stabilne i przewidywalne, a koszt wytworzenia ciepła z węgla jest zdecydowanie niższy niż w przypadku każdego z alternatywnych paliw.
 • Węgiel opałowy w znacznej części produkowany jest w Polsce, a funkcjonowanie globalnego rynku węgla energetycznego pozwala na przyjęcie założenia, że węgla na rynku nie zabraknie. Możemy więc być pewni gwarancji dostaw.
 • Kotły węglowe są relatywnie tanie, nieskomplikowane i bezpieczne trakcie poprawnego ich użytkowania.
 • Energia cieplna wytworzona z węgla może być bezpieczna dla środowiska (patrz: standard ecodesign).
 • Wygoda użycia paliw węglowych jest faktem. Dzięki rozwojowi technik kotlarskich i wprowadzeniu do niemal powszechnego użytku węglowych kotłów automatycznych, ogrzewnictwu węglowemu trudno zarzucić nadmierną uciążliwość.
 • Możliwość magazynowania paliwa (energii). Bez porównania z którymkolwiek konkurentów węgiel kamienny bez nadmiernych środków ostrożności można przechowywać nawet w długim okresie czasu.
 • Podłączenie kotła i uruchomienie kotłowni węglowych nie wymaga przejścia przez złożone procedury i urzędowe formalności, wystarczy zaprosić kominiarza, który przecież przynosi szczęście.
 • Przewód dymowy (komin) może być wykonany z tradycyjnych materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur, a poza koniecznością utrzymania podstawowych parametrów komin nie podlega szczególnie trudnym do osiągnięcia rygorom.
 • Użytkownicy węgla podkreślają, że „węgiel w kotłowni mają, a gaz w rurce mogą mieć”, różnica wynika z tego, że w przypadku zgromadzonego paliwa wzrasta poczucie niezależności i bezpieczeństwa. Opał kupujemy wtedy kiedy chcemy, rachunki za dostarczone ciepło lub gaz płacimy wtedy kiedy musimy tzn. w obowiązujących terminach.
 • Jeśli nie mamy przyłącza gazowego lub ciepłowniczego to zdaje się, że nie ma alternatywy tylko węgiel może zapewnić nam tanie i bezpieczne, komfortowe przetrwanie zimy.