Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ekologiczne paliwa węglowe

Nasze marki

Markowe, ekologiczne paliwa węglowe PGG S.A.

Wychodząc na przeciwko oczekiwaniom klientów, odpowiadając na wyzwania zawarte w regulacjach prawnych Polska Grupa Górnicza SA wprowadziła do oferty handlowej innowacyjne paliwa węglowe charakteryzujące się wysoką wartością opałową oraz niską zawartością zanieczyszczeń.

Ekologiczne Paliwa Węglowe PGG S.A. wytwarzane są w złożonym procesie technologicznym, w którym uwzględnia się nie tylko kwestie ekologiczne i ściśle z nimi powiązaną efektywność energetyczną, ale również wiele innych kwestii np.wytrzymałość mechaniczną węgla ważną chociażby z uwagi na transport węgla na znaczne odległości czy automatyczny sposób podawania paliwa w nowoczesnych kotłach węglowych.

Opracowanie technologii i wprowadzenie do sprzedaży nowych sortymentów każdorazowo poprzedzane jest szeregiem testów, w  których udział biorą sami zainteresowani tj. użytkownicy węgla, stosujący paliwa węglowe w domowych kotłach automatycznych. Właśnie w rezultacie wielomiesięcznych testów w oparciu o empirycznie zweryfikowaną wiedzę przygotowano i wprowadzono do sprzedaży paletę produktów handlowych będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby użytkowników, częstokroć o  parametrach przewyższających wymagania stawiane paliwom węglowym(szczegóły w kartach produktów).

EKOGROSZKI

Karlik Ekogroszek
Karlik Ekogroszek

Ekogroszek Karlik jest najnowszym z ekologicznych paliw węglowych w ofercie PGG SA, jest węglem o wysokiej wartości opałowej (powyżej 26 MJ/kg) o stabilnym uziarnieniu w przedziale 6-25 mm, a jego cechy tj. niska zawartość popiołu i wilgoci przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych czynników do atmosfery, emisji która towarzyszy każdemu spalaniu.

Ekogroszek Karlik jest produktem dedykowanym do kotłów 5 klasy i Eco design, jednak z powodzeniem zaspokoi oczekiwania użytkowników automatycznych kotłów klasy 3 i 4.

Specyfikacja jakościowa:

 • Wartość opałowa Qir:   26-28 MJ/kg
 • Uziarnienie:                    6-25 mm
 • Spiekalność RI:              0-15
 • Zawartość popiołu Ar:   3-9 %
 • Zawartość wilgoci Wtr:  5-13 %
 • Zawartość siarki Str:     ≤ 0.80

Retopal Ekogroszek
Retopal Ekogroszek

Ekogroszek RETOPAL – to uniwersalne paliwo węglowe o utrwalonej pozycji rynkowej, doskonale znane klientom PGG SA. Atuty Retopal-u to niska spiekalność (RI do 1) oraz uziarnienie od 6 do 25 mm umożliwiające jego spalanie zarówno w starszych typach kotłów retortowych jak i kotłach, w których zastosowano najnowsze technologie kotlarskie

Retopal charakteryzujący się ponadstandardową powtarzalnością i stabilnością parametrów jakościowych zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Specyfikacja jakościowa:

 • Wartość opałowa Qir:    24-26 MJ/kg
 • Uziarnienie:                     6-25 mm
 • Spiekalność RI:                 0-5
 • Zawartość popiołu Ar:     5-10 %
 • Zawartość wilgoci Wtr:    9-15 %
 • Zawartość siarki Str:        ≤ 0.80

Wujek Ekogroszek
Wujek Ekogroszek

Wujek Ekogroszek – produkowany z węgla o wyjątkowo korzystnych z punktu widzenia spalania w kotłach automatycznych parametrach jakościowych, jego wartość opałowa w przedziale 28 do 31 tys. kJ/kg lokuje go wśród węgli o najwyższej przydatności do zużycia w sektorze komunalno-bytowym.

Niska zawartość popiołu i siarki, akceptowalny poziom spiekalności powodują, że Wujek Ekogroszek® jest jednym z najchętniej wybieranych ekopaliw z oferty PGG SA.

Specyfikacja jakościowa:

 • Wartość opałowa Qir:     min 28 MJ/kg
 • Uziarnienie:                           6-25 mm
 • Spiekalność RI:                      0 – 25
 • Zawartość popiołu Ar:      max 2- 8%
 • Zawartość wilgoci Wtr:     max     7%

Pieklorz Ekogroszek
Pieklorz Ekogroszek

Pieklorz to nowoczesne paliwo węglowe produkowane w zaawansowanym, ściśle określonym reżimie technologicznym. Ekogroszek Pieklorz jest wytwarzany z węgla o stabilnych, powtarzalnych parametrach fizykochemicznych, dzięki wieloletniej obecności na rynku posiada utrwaloną pozycję rynkową, a w opinii użytkowników jest paliwem niemal doskonałym. W poprawnie skomponowanym i utrzymywanym układzie kocioł/paliwo/wentylacja i spaliny Pieklorz Ekogroszek® zapewnia użytkownikom wytwarzanie taniej, czystej energii. Pieklorz przeznaczony jest głównie do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi ale z powodzeniem może być wykorzystywany we wszystkich kotłach rusztowych górnego i dolnego spalania

Specyfikacja jakościowa:

 • Wartość opałowa Qir:        ≤ 26 MJ/kg
 • Uziarnienie:                         5 - 25 mm
 • Spiekalność RI:                   0 - 20
 • Zawartość popiołu Ar:        max  9 %
 • Zawartość wilgoci   Wtr:     max 9 %

EKOMIAŁY

Greenpal Ekomiał
Greenpal Ekomiał

Greenpal – Ekomiał to nowoczesne paliwo węglowe o uziarnieniu 3 – 20 mm zalecane do stosowania w kotłach małej mocy. Charakteryzuje się stabilnymi, wysokimi parametrami jakościowymi oraz brakiem podatności na spiekanie. Atutem produktu jest niska cena. Ogrzewanie Greenpalem gwarantuje komfort cieplny i oszczędności. Greenpal przeznaczony jest do spalania w nowoczesnych kotłach automatycznych, ale z powodzeniem można stosować to paliwo w tradycyjnych kotłach zasypowych. Produkt oczyszczony z sortymentów mułowych.

Specyfikacja jakościowa:

 • Wartość opałowa   Qir:     24-25 MJ/kg
 • Uziarnienie:                         3-20 mm
 • Spiekalność RI:                   0 - 5
 • Zawartość popiołu   Ar:       4 -10 %
 • Zawartość wilgoci   Wtr:      7-16 %
 • Zawartość siarki     Str:          ≤ 1%