Sprzedaż węgla w kopalniach

Dopuszcza się możliwość zakupu za gotówkę na jeden środek transportu węgli opałowych, miałów energetycznych w ilościach określonych w ofercie przez kopalnię realizującą sprzedaż. Realizacja odbioru deputatu jak i zakupu gotówkowego odbywa się bez konieczności jakiejkolwiek awizacji, na zasadzie kolejności zgłoszenia pod załadunek na wadze drobnicowej kopalni. Kupujący (nabywca), zlecający dokonanie zakupu przez przewoźnika winien wyposażyć go w stosowne pełnomocnictwo.

 

Pełnomocnictwo do zakupu wyrobów węglowych za gotówkę w zwolnieniu z podatku akcyzowego można pobrać TUTAJ