Warunki nabycia za gotówkę

  1. Dopuszcza się możliwość zakupu za gotówkę na jeden środek transportu węgli opałowych, miałów energetycznych w ilościach określonych w ofercie przez kopalnię realizującą sprzedaż.
  2. Kupujący (nabywca), zlecający dokonanie zakupu przez przewoźnika winien wyposażyć go w stosowne pełnomocnictwo.

    Pełnomocnictwo do zakupu wyrobów węglowych za gotówkę w zwolnieniu z podatku akcyzowego można pobrać tutaj -> pobierz pełnomocnictwo
     
  3. Realizacja odbioru deputatu jak i zakupu gotówkowego odbywa się bez konieczności jakiejkolwiek awizacji, na zasadzie kolejności zgłoszenia pod załadunek na wadze drobnicowej kopalni.
  4. Za organizację sprzedaży gotówkowej i wydawanie deputatu węglowego w naturze odpowiedzialny jest Dział Obsługi Klienta kopalni prowadzącej załadunek.