Pion Sprzedaży i Marketingu w Centrali PGG

Nazwa biura telefon fax
Biuro Klientów Strategicznych 327572243 327572028
Biuro ds. Rynku Komunalno-Bytowego 327572395 327572028
Biuro Organizacji Sprzedaży 327572019 327572028
Biuro Logistyki Sprzedaży i Jakości Węgla 327572267 327572226
Biuro Marketingu i Analiz 327572150 327572392