18 czerwiec 2021

Warsztaty "Stan epidemii – dobre praktyki"

We wtorek i środę (15-16 czerwca) odbyły się pierwsze warsztaty poświęcone wypracowaniu dobrych praktyk i zebraniu doświadczeń okresu pandemii. Warsztaty są realizowane przez Polską Grupę Górniczą S.A. wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW przy współpracy organizacyjnej z Synercom Usługi Wspólne Sp. z o.o. (ŚCUW).

Spotkania są elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej "Stan epidemii – dobre praktyki". W jej ramach pracownicy PGG S.A. będą mieli okazję dzielić się doświadczeniami i pogłębić praktyczną wiedzę o tym, w jaki sposób działać aktywnie w sytuacjach kryzysowych w związku z pandemią Covid-19.

Pierwsze warsztaty zorganizowano w salach szkoleniowych Ruchu Jankowice kopalni ROW w Rybniku. Udział w nich wzięli sztygarzy oddziałowi, przedstawiciele dozoru wyższego i kierownictwa kopalń i zakładów oraz pracownicy służb BHP.

Program spotkania składał się z dwóch części: eksperckiej oraz praktycznej. W pierwszej z nich uczestnicy wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez eksperta Głównego Instytutu Górnictwa, który mówił o problemach związanych z rozpoznaniem wirusa SARS-Cov-2 w kopalni węgla kamiennego i o wpływie infekcji na funkcjonowanie zakładu górniczego. Słuchacze skorzystali z możliwości zadawania własnych pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Drugą częścią spotkania był warsztat moderowany przez Andrzej Sączka, dyrektora Departamentu Wsparcia HR PGG S.A. i trenerów, którzy wspierali współpracę w grupie techniką tzw. facylitacji. Uczestnicy przyglądali się ważnym podczas pandemii obszarom pracy w zakładzie wydobywczym, takim jak komunikacja, stres czy odpowiedzialność.

Warsztat prowadzony aktywnymi metodami pozwolił zebrać doświadczenia trudnego okresu pandemii i przygotować zestaw dobrych praktyk pomocnych podczas zarządzania kryzysami w ogóle.

- Uczestnicy z różnych ruchów wydobywczych mieli okazję do bezcennej wymiany doświadczeń i skoncentrowania się na tych rozwiązaniach, które nam, pracownikom kopalń, w krytycznych sytuacjach mają zapewnić efektywne działanie i chronić pracowników - mówi Andrzej Sączek, dyrektor Depratamentu Wsparcia HR PGG S.A.

W galerii: warsztaty z cyklu "Stan epidemii - dobre praktyki", kopalnia Jankowice - ROW w Rybniku, wtorek 15 czerwca 2021 r.
(zdjęcia: PGG S.A.)