22 lipiec 2021

Komunikat Personalny

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. podjął decyzję o dokonaniu zmian personalnych w kopalniach spółki. Dyrektorem kopalni zespolonej Ruda został Pan Wiesław Piecha, dotychczasowy naczelny inżynier KWK Staszic-Wujek. Dotychczasowy dyrektor kopalni Ruda Pan Krzysztof Kiełbiowski objął funkcję dyrektora kopalni Sośnica. Jednocześnie decyzją zarządu PGG S.A. Pan Damian Bera, został powołany na stanowisko naczelnego inżyniera KWK Staszic-Wujek.