23 grudzień 2020

Oświadczenie

Polska Grupa Górnicza S.A. i Tauron Polska Energia S.A. wspólnie informują, że są w toku rozmów dotyczących realizacji i rozliczenia dostaw węgla w 2020 roku.

Strony deklarują także gotowość do dalszych rozmów.

Termin spotkania kierownictwa obu organizacji zostanie ustalony po Bożym Narodzeniu, mamy nadzieję, że rozmowy odbędą się w pierwszym możliwym terminie.

Jednocześnie PGG i TAURON deklarują, że bieżąca współpraca biznesowa prowadzona jest poprawnie.

Strony są przekonane, że w najbliższym czasie dojdą do porozumienia w kwestiach dotyczących wzajemnych relacji handlowych.