4 maj 2022

Ogrzewanie węglowe – to się nadal opłaca!

Sytuacja w Ukrainie i zmiany na światowych rynkach surowców energetycznych wpływają na ceny w kraju

 

Według GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 r. wzrosły w stosunku do lutego 2022 r. o 4,9 %,

a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 20 %. Porównując marzec 2021 r. i 2022 r. największy

wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

– o 37,3 %. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 24,2 %, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego

i brunatnego o 31,4 %, a w górnictwie rud metali o 21,6 %. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono

o 17,5 %, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 89,4 %). Wyższe niż przed

rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 33,5 %), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 27,3 %),

wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 23,0 %), papieru i wyrobów z papieru (o 21,0 %), artykułów spożywczych

(o 16,5 %), a także wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 13,4 %). Spadły natomiast ceny

produkcji odzieży (o 2,4 %). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły

w skali roku - o 5,4 %.

Dane nie są optymistyczne. Największy wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2021-2022 odnotowano

w marcu. Deficyt towarów i wysoki popyt nakręcają spiralę cen. Inflacja w lutym na poziomie 8,5%, w marcu skoczyła

do 10,9%  co nie tylko jest skutkiem blokującej nas jeszcze nie dawno pandemii, lecz wyraźnie wiąże się z sytuacją

w Ukrainie. Informacje o sankcjach na sektor energetyczny Federacji Rosyjskiej doprowadziły na Świecie do konieczności

nagłych zmian w łańcuchu dostaw ropy, gazu, węgla, a to z kolei naturalnie wpływa na ceny transportu, prądu, ogrzewania,

produkcji, co finalnie widać w wartości towarów na półkach sklepowych. Odczuwamy to już wszyscy.

 

Wykres 1. Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2021-2022

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Źródło danych GUS

Opracowanie: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu  w marcu 2022 r.

 

Węgiel nadal najpopularniejszym źródłem ciepła, zaraz po ogrzewaniu sieciowym.

Badanie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) wskazuje, że gospodarstwa domowe korzystające

z węgla do ogrzewania domów wydały na jego zakup w sezonie grzewczym 2021/2022 średnio 2992 zł. Jest to

o 15 % więcej niż w poprzednim sezonie grzewczym. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 8 % dochodów gospodarstw

domowych i są najwyższe od 6 lat. I choć ceny na polskich składach osiągają niespotykany dotąd poziom, w PGG S.A.

klienci zapłacą za węgiel od 649,45 zł (np. Greenpal Ekomiał, 1000 kg luz) do 1175 zł (Karolinka Ekogroszek, paleta

1000 kg – 50 worków x 20 kg) a ceny pozostałych, przykładowych towarów na sklep.pgg.pl wynoszą odpowiednio

(stan na 24.04.2022 r.):

› Karlik Ekogroszek (paleta 1000 kg – 50 worków x 20 kg): od 1025 zł

› Karlik Ekogroszek (1000 kg luz): od 852,39 zł

› Pieklorz Ekogroszek (paleta 1000 kg – 50 worków x 20 kg): od 1045 zł

› Pieklorz Ekogroszek (1000 kg luz): od 865,92 zł

› Retopal Ekogroszek (paleta 1000 kg – 50 worków x 20 kg): od 1010 zł

› Retopal Ekogroszek (1000 kg luz): od 831,48 zł

› Kostka (1000 kg luz): od 878,22 zł

› Orzech (1000 kg luz): od 710,94 zł

› Orzech I (1000 kg luz): od 829,02 zł

› Orzech II (1000 kg luz): od 830,25 zł

› Groszek (1000 kg luz): od 710,94 zł

› Groszek II (1000 kg luz): od 817,95 zł


Wiadomo jednak, że tam, gdzie taniej, tam wielkie kolejki i tak jak w tradycyjnym handlu powierzchnia sklepu jest ograniczona ścianami, tak w rzeczywistości wirtualnej takim ograniczeniem będzie na przykład serwer czy ilość towaru w magazynie. Stąd często irytacja i pełne goryczy komentarze w Internecie. Odbiorcy stają przed wyborem czy kupić wygodnie i szybko, lecz drogo (od prywatnych sprzedawców), czy dłużej i nerwowo, lecz sporo taniej (w e-sklepie PGG). Ostatecznie sklep internetowy PGG S.A. przyjmuje do realizacji nawet ponad 1200 zamówień dziennie o łącznej wadze węgla przekraczającej 5 tys. t.

Tylko w pierwszym kwartale br. e-sklep PGG S.A. odwiedziło 25 razy więcej osób niż rok temu a w kwietniu dzienna ilość użytkowników przekraczała niejednokrotnie 100 000. O 38 % wzrosła też wielkość koszyka co w podsumowaniu może oznaczać, że wzrost wydatków na węgiel w sezonie 2021/2022 wynika nie tylko z poziomu cen, ale też z większych zakupów.

Jeszcze rok temu sytuacja była zupełnie inna - sklep internetowy był jedynie dodatkowym kanałem zbytu o znikomym udziale w sprzedaży całkowitej węgla z PGG S.A. Dedykowany był nielicznej grupie klientów preferujących zakup węgla online. Obsługiwał stałych, lojalnych odbiorców, a Spółka walczyła o każde zamówienie realizując kampanie reklamowe czy promocje z wykorzystaniem kodów rabatowych na kolejne zakupy. W przyjętej sytuacji kurczącego się rynku węglowego w wyniku zmian legislacyjnych i polityki klimatycznej, ograniczaniu wydobycia, ciężko nagle zmienić kurs i dostosować się do tak niespodziewanej i trudnej w dalszej ocenie sytuacji, z którą się mierzymy.

To, co wiemy dzisiaj, to zapowiedziany przez Prezesa PGG S.A. wzrost wydobycia węgla o ok 1 mln t do poziomu 24 mln t rocznie i statystyki pokazujące, że ogrzewanie węglowe jest nadal, niezmiennie, najbardziej konkurencyjne ekonomicznie.    GUS podaje, że to węgiel (33%) jest najpopularniejszym, zaraz po ogrzewaniu sieciowym (40%), źródłem ciepła. Na trzecim miejscu jest gaz ziemny.


Wykres 2. Koszt ogrzewania nowego budynku (zł/m2/rok)Źródło danych PGG - opracowanie własne wg założeń:                                                                                                                             

- wskaźnik zużycia dla nowego budynku: 80 kWh/m2/rok;

- sprawność urządzeń grzewczych: kocioł 5 klasy ekogroszek - 90 %, kocioł węglowy zasypowy wyprodukowany w latach 1980-2000 - 65 %, kocioł gazowy do 50 kW z palnikiem modulowanym niskotemperaturowy - 86 %, kocioł gazowy kondensacyjny wysokotemperaturowy - 91 %, kocioł na     biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki) automatyczny - 70 %, kocioł na pellet 5 klasy - 95 %, kominek z zamkniętą komorą spalania - 70 %, kocioł na olej opałowy - 90 %, ogrzewanie elektryczne – piec akumulacyjny - 99 %, pompa ciepła powietrzna 55/45o napędzana elektrycznie - 260 %, pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 55/45o  - 350 %, węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy - 91 %;

- wyliczenie uwzględnia koszt dystrybucji i Vat,  nie uwzględnia akcyzy, kosztów stałych z taryf za prąd i gaz.