5 sierpień 2022

Dążymy do uspokojenia rynku węgla opałowego

W związku z trwającą reorganizacją systemu sprzedaży węgla opałowego zrezygnowano z części dotąd dobrze ocenianych funkcjonalności sklepu internetowego PGG, a są to m.in.:
1. W miejsce stałej sprzedaży realizowanej przez 24 godziny na dobę we wszystkich dniach roku sprzedaż internetowa prowadzona jest tylko przez kilkanaście godzin w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.
2. Odstąpiono od sprzedaży pojedynczych worków w celu przyspieszenia i usprawnienia wydawania węgla w większych ilościach w punktach odbioru na kopalniach.
3. Wprowadzono limity ilościowe dla poszczególnych klientów dysponujących właściwymi dokumentami uprawniającymi do zakupu węgla.
Szczegółowe informacje zawierają regulaminy dostępne pod adresem:
https://sklep.pgg.pl/regulamin-sklepu