19 październik 2022

Program sprzedaży miałów energetycznych dla producentów rolnych zużywających miały dla celów związanych z produkcją rolną.

Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG SA, Spółka) informuje o możliwości zgłaszania woli zakupu miałów energetycznych poprzez złożenie Wniosku zamieszczonego tutaj .

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do 31 października 2022 roku i będą weryfikowane według kolejności wpływu. PGG SA uprawniona jest do wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania wniosków w szczególności, jeżeli ich ilość wskazywać będzie na przekroczenie limitu towaru objętego Programem.

Wniosek składać można wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej PGG S.A. Wniosek powinien zostać wypełniony wraz z wymaganymi załącznikami. Spółka rozpatrywać będzie wyłącznie kompletne wnioski. Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku Wyślij, fakt złożenia formularza należy potwierdzić za pomocą linku aktywacyjnego który otrzymacie Państwo na adres e–mail wskazany w formularzu.

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego Programu zawarte są w Regulaminie.

Mając na uwadze powyższe, PGG SA zaprasza do zgłaszania się przez takie podmioty zainteresowane udziałem w Programie, w celu przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji.

PGG SA zastrzega, że wypełnienie Wniosku wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z gwarancją pokrycia zapotrzebowania deklarowanego przez wnioskującego, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie takiej możliwości przez dany podmiot.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.