16 grudzień 2022

Program sprzedaży miałów energetycznych dla producentów rolnych zużywających węgiel dla celów związanych z produkcją rolną oraz dla przetwórców sektora rolno-spożywczego

Polska Grupa Górnicza S.A. informuje o możliwości zgłaszania woli zakupu

miałów energetycznych poprzez złożenie Wniosku zamieszczonego tutaj.

 

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do  20 stycznia 2023 r.

i będą weryfikowane według kolejności wpływu. PGG S.A. uprawniona jest

do wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania wniosków w szczególności,

jeżeli ich ilość wskazywać będzie na przekroczenie limitu towaru objętego Programem.

 

Wniosek składać można wyłącznie poprzez wypełnienie formularza

elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej PGG S.A.

Wniosek powinien zostać wypełniony wraz z wymaganymi załącznikami.

Spółka rozpatrywać będzie wyłącznie kompletne wnioski. Po wypełnieniu formularza

i naciśnięciu przycisku Wyślij, fakt złożenia formularza należy potwierdzić za pomocą

linku aktywacyjnego który otrzymacie Państwo na adres e–mail wskazany

w formularzu.


Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego Programu zawarte są w Regulaminie.


Mając na uwadze powyższe, PGG S.A. zaprasza do zgłaszania się przez takie podmioty

zainteresowane udziałem w Programie, w celu przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji.


PGG S.A. zastrzega, że wypełnienie Wniosku wraz z załącznikami nie jest równoznaczne

z gwarancją pokrycia zapotrzebowania deklarowanego przez wnioskującego, a Spółka

nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie takiej możliwości przez dany podmiot.


Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.