25 maj 2023

Węgiel dla producentów rolnych na cele związane z produkcją rolną, przetwórców oraz dla osób i przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Polska Grupa Górnicza S.A. informuje o możliwości zakupu węgla energetycznego bezpośrednio u producenta poprzez złożenie zamówienia pozaumownego jako oferty na zakup węgla. Zamówienia wraz z dokumentami przyjmowane będą do 17.08.2023r.

Termin wydania węgla (zawarcia umowy sprzedaży) zostanie uzgodniony indywidualnie jednak będzie przypadał w okresie do 31.08.2023r.

 

O możliwości składania zamówień pozaumownych jako oferty na zakup węgla na okres od 01.09.2023r. do 31.12.2023r. PGG S.A. poinformuje w formie odrębnego komunikatu, zamieszczonego na stronie internetowej PGG S.A.