12 wrzesień 2023

PGG wśród rolnikow

W dniach 9 do 10 września w Charsznicy odbyły się doroczne, już XXVII Małopolskie Dni Kapusty. Impreza skierowana do producentów rolnych przyciąga na teren Gminy wielotysięczny tłum odwiedzających, nie tylko z Małopolski.
Korzystając z zaproszenia lokalnego Kwalifikowanego Dostawcy Węgla PGG-F.H. DOMAGA, przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej znaleźli się wśród wystawców na płycie Gminnego stadionu.
Wspólne stanowisko wystawowe Firmy Handlowej DOMAGA i Polskiej Grupy Górniczej odwiedziło kilkaset osób zainteresowanych zakupem węgla produkowanego w kopalniach naszej Spółki. Ze zrozumiałych względów najliczniejszą grupą odwiedzających byli nabywcy paliw węglowych oferowanych w sklepie internetowym PGG. Odrębną, aczkolwiek równie zaangażowaną grupę zainteresowanych stanowili klienci kupujący lub planujący zakup węgla w ramach programu sprzedażowego dedykowanego do producentów rolnych na cele związane z produkcją rolną, przetwórców oraz dla osób i przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przeprowadzone rozmowy przepełnione były treściami dotyczącymi organizacji handlu węglem w kraju i w samym PGG SA oraz perspektywami rynku węgla opałowego. Te w pełni merytoryczne konwersacje mogłyby nie mieć końca. Nie przeszkadzała w nich ponad 30 stopniowa temperatura powietrza oraz bogactwo oferty pozostałych wystawców, a nawet część artystyczna dopełniająca lokalne święto.
Wizyta przedstawicieli PGG u aktywnych i potencjalnych klientów, bo tak należy odbierać terenowe spotkanie z nabywcami produktów handlowych PGG SA pozwoliła na: pogłębienie korporacyjnej wiedzy o aktualnym stanie rynku węgla opałowego, weryfikację przyjętych hipotez, profesjonalne poinformowanie klientów o atrybutach oferty handlowej PGG, wsłuchanie się w ich rzeczywiste, doraźne postulaty a nawet długookresowe oczekiwania.
Interesującym spostrzeżeniem wyraźnie odczuwanym w trakcie spotkań z użytkownikami węgla opałowego może być szczera sympatia z jaką uczestnicy rolniczej ekspozycji odnosili się do Polskiego Górnictwa Węgla Kamiennego i wszystkich osób z nim związanych.