6 kwiecień 2022

22 000 kg mniej pyłów w powietrzu z EKOGROSZKIEM Karolinka

Tylko w pierwszym kwartale 2022 r. w e-sklepie PGG S.A. sprzedano 3783 ton niskoemisyjnego EKOGROSZKU Karolinka!

Oznacza to redukcję pyłów do atmosfery o ponad 22 000 kg, gdyż, jak zapewnia producent dodatku antysmogowego „Błękitny Plus”, zastąpienie 1 tony ekogroszku produktem niskoemisyjnym redukuje możliwość emisji pyłów nawet o 6 kg.

 

 

Nawet o 30% mniej smogu. Jak to możliwe?

EKOGROSZEK Karolinka powstaje jako niskoemisyjna mieszanka – w 85% z produktów PGG S.A., a w 15% z antysmogowego dodatku „Błękitny Plus”. Warto jednak podkreślić, że sam dodatek „Błękitny Plus” jest komponentem powstającym także z wysokiej jakości węgla Polskiej Grupy Górniczej S.A. przetworzonego termicznie w odpowiednim procesie technologicznym uszlachetniania węgla.

Istota niskoemisyjnego produktu skupia się na takim skomponowaniu składu, by uzyskać wysoką wartość opałową przy jednoczesnym 30 % obniżeniu emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu PM 2,5 i PM 10, benzo(a)pirenu oraz WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych).

 

Poprawa jakości powietrza tu i teraz!

Przypadki spalania odpadów w domowych paleniskach, transport drogowy, skala produkcji przemysłowej czy zużycie węgla w niewłaściwy sposób w przestarzałych kotłach to tylko niektóre z przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Rozmiar zagadnienia jest stanowczo za duży – pierwszą dziesiątkę z najbardziej rakotwórczym powietrzem w Polsce w 2020 r. stanowią miejscowości Śląska i Małopolski oraz Nowa Ruda na Dolnym Śląsku. W miejscowościach o najwyższym średniorocznym stężeniu benzo(a)pirenu (ng/m3) norma WHO 0,12 ng/m3 oraz norma krajowa 1 ng/m3 zostały poważnie przekroczone (źródło: Roczne oceny jakości powietrza – raporty wojewódzkie, GIOŚ 2021):

      Nowy Targ: 18 ng/m3

      Nowa Ruda: 11 ng/m3

      Nowy Sącz: 11 ng/m3

      Sucha Beskidzka: 10 ng/m3

      Rabka-Zdrój: 9 ng/m3

      Tuchów: 9 ng/m3

      Rybnik: 9 ng/m3

      Myszków: 9 ng/m3

      Godów: 8 ng/m3

      Żywiec: 8 ng/m3

Zmiany w tym zakresie są złożone, a wdrażane dotychczas działania antysmogowe wymagają czasu – termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła w skali ogólnopolskiej to proces wieloletni, a trzeba działać tu i teraz. Okazuje się, że jest to możliwe! Karolinka EKOGROSZEK zapewni:

      redukcję zanieczyszczeń o 30 % - poprawę jakości powietrza i żywotności kotła,

      wysoką wydajność – więcej ciepła przy mniejszym zużyciu produktu,

      wygodę użytkowania – łatwy zapłon i stabilny proces spalania.

Niskoemisyjna Karolinka polecana jest szczególnie dla użytkowników w miejscowościach  uzdrowiskowych, dla gospodarstw domowych na terenach najbardziej obciążonych smogiem, ale także jako element profilaktyki zapobiegawczej. Może być stosowana w kotłach starszych generacji z ręcznym podawaniem paliwa zachowując przy tym pełne właściwości niskoemisyjne jak również w nowoczesnych kotłach automatycznych.

 

Sprawdź dostępność produktu w sklepie internetowym PGG S.A.