Biuro Obsługi Abonenta

Obsługa abonenta realizowana jest przez:

Zakład Informatyki i Telekomunikacji
44-253 Rybnik
ul. Jastrzębska 10
tel. 32 7394 500, fax. 32 7293 633
e-mail: boa@pgg.pl

Abonent może zgłaszać awarie oraz uzyskać informacje całodobowo pod numerem telefonu

32 7394 500

w zakresie:

  • awarii stacji abonenckich i urządzeń telekomunikacyjnych,
  • awarii dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii ADSL,
  • oferowanych usług i zasad korzystania z usług,
  • promocji i ofert,
  • informacji na temat wystawionych rachunków za usługi,

lub pod numerem 32 7293 113 w zakresie:

  • informacji o numerach Abonentów PGG S.A.,
  • zamawiania rozmów

Abonent może dodatkowo zgłaszać awarie:

  • na numer faxu 32 7293 633,
  • na konto e-mail:boa@pgg.pl