Aktualności

 1. Szanowni Klienci,

  W dniu 1 maja 2016 operator telekomunikacyjny Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. rozpoczęła działalność telekomunikacyjną jako kontynuacja dotychczasowej działalności telekomunikacyjnej Kompanii Węglowej S.A.

 2. Regulaminy Usług Telekomunikacyjnych

  W dniu 1 maja 2016 operator telekomunikacyjny Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. wprowadziła do stosowania regulaminy zastępujące dotychczasowe Kompanii Węglowej S.A. telekomunikacyjnej Kompanii Węglowej S.A.

  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLSKĄ GRUPĘ GÓRNICZĄ Sp. z o.o.  --> kliknij tutaj <--
  • Regulamin  świadczenia usług telefonii VoIP przez POLSKĄ GRUPĘ GÓRNICZĄ sp. z o.o. --> kliknij tutaj <--
  • Regulamin świadczenia usługi ZITOSTRADA przez POLSKĄ GRUPĘ GÓRNICZĄ sp. z o.o. --> kliknij tutaj <--
 3. Cennik Usług Telekomunikacyjnych

  Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. że dniem 1 maj 2016 roku wprowadza  „Cennik Usług Telekomunikacyjnych wraz z tabelami taryf Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.” dla abonentów na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

  • Cennik Usług Telekomunikacyjnych wraz z tabelami taryf Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.     --> kliknij tutaj <--