Polska Grupa Górnicza - Operator Telekomunikacyjny

Polska Grupa Górnicza S.A.  z siedzibą w Katowicach jest (operatorem) przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym pod  numerem 11375 w dniu 10.02.2016 r. do rejestru przez Prezesa UKE.

Funkcje operatora telekomunikacyjnego realizowane są za pomocą Zakładu Informatyki i Telekomunikacji - specjalistycznej jednostki organizacyjnej w strukturach PGG.

Polska Grupa Górnicza S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej na poziomie detalicznym i hurtowym. Faktycznym obszarem działalności jest województwo śląskie.

 

Posiadamy zezwolenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do:

  • Dostarczania sieci telekomunikacyjnej
  • Świadczenia usług telekomunikacyjnych
  • Dostarczania udogodnień towarzyszących

 

Posiadamy własną numerację dla telefonii stacjonarnej w katowickiej strefie numeracyjnej 32 o prefixach:

  • SPQ=71(6,7)
  • SPQM=718(1-5)
  • SPQM=729(1-4)
  • SPQM=739(2-5,7,8)

 

Zakład Informatyki i Telekomunikacji  zajmuje się również koordynowaniem zadań operatorskich i telekomunikacyjnych dla Centrali oraz oddziałów (kopalń i zakładów) Polskiej Grupy Górniczej.