10 sierpień 2022

Projekt inwestycyjny "Karlik 26+" w Ruchu Ziemowit

Trwają prace projektowe dużego i ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A.: budowy instalacji do produkcji ekogroszku "Karlik 26+" oraz mieszanek energetycznych w Ruchu Ziemowit.

Prace projektowe powinny zakończyć się do końca 2022 r. Budowa ma ruszyć na przełomie 2022/2023 roku, a w pierwszej połowie 2024 r. inwestycja powinna zostać oddana do użytku. Produkcja roczna "Karlika 26+" po zrealizowaniu tego zadania inwestycyjnego wyniesie 500 tys. ton na rok.
Powstanie również możliwość tworzenia mieszanek miałów energetycznych w ilości kilkaset tysięcy ton rocznie.

- Główne korzyści całego projektu to możliwość dostosowania produkcji do potencjalnych ograniczeń wynikających ze zmian legislacyjnych i potrzeb rynku oraz zwiększenie płynności odbioru węgla. Istotnym jest również, że dzięki tej inwestycji uniknie się kosztów związanych z transportem węgla z Ruchu Ziemowit do zakładu w Woli, gdzie aktualnie prowadzi się produkcję "Karlika" – tłumaczy Sławomir Brusik - główny inżynier, kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji kopalni Piast-Ziemowit.

Projekt zakłada wykorzystanie wyłączonej z eksploatacji infrastruktury kopalnianej oraz pozyskanie nowych maszyn i urządzeń do wydajnego funkcjonowania systemu. Pozwoli to ograniczyć nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Wybudowane zostaną hale suszenia i paczkowania wraz z placami magazynowymi i miejscem do rozładunku węgla.

Pierwszy etap inwestycji to budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszkanek energetycznych. Następnym krokiem będzie budowa instalacji do produkcji ekogroszku o uziarnieniu 6-25 mm i wreszcie budowa układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych.

Efektem końcowym całej inwestycji będzie produkcja "Karlika 26+", który cieszy się bardzo dużą popularnością i jest oczekiwany przez odbiorców indywidualnych.