15 czerwiec 2023

Komunikat spółki - Rada Nadzorcza PGG S.A. powołała Zarząd na kolejną kadencję

Rada nadzorcza PGG S.A. 15 czerwca 2023 roku powołała zarząd spółki na nową kadencję w takim samym składzie: Tomasz Rogala - prezes zarządu, Rajmund Horst – wiceprezes zarządu do spraw produkcji, Adam Gorszanów - wiceprezes zarządu do spraw sprzedaży, Andrzej Paniczek - wiceprezes zarządu do spraw finansowych oraz Jerzy Janczewski - wiceprezes zarządu do spraw pracowniczych. Poprzednia kadencja dobiegła końca i zgodnie z prawem Rada Nadzorcza dokonała ponownego wyboru.

W ostatnich latach zarząd PGG S.A. mierzył się ze szczególnymi wyzwaniami strategicznymi m.in. w związku z pandemią, procesem transformacji górnictwa (m.in. prace nad umową społeczną dla górnictwa oraz postępowaniem notyfikacyjnym w zakresie pomocy publicznej) czy też koniecznością zapewnienia węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Tomasz Rogala stoi na czele zarządu największej spółki węglowej w Polsce i UE od 1 maja 2016 r., a wcześniej od lutego 2016 r. kierował Kompanią Węglową. W tym samym okresie do zarządu spółki dołączyli Andrzej Paniczek – odpowiedzialny za sprawy finansowe oraz Jerzy Janczewski – za sprawy pracownicze. Od początku 2020 r. za produkcję w kopalniach PGG S.A. odpowiada Rajmund Horst. Od września 2021 r. wiceprezesem ds. sprzedaży jest Adam Gorszanów.