30 czerwiec 2023

Polska Grupa Górnicza S.A. uhonorowana za działania na rzecz społeczności lokalnej

Za wsparcie i wieloletnią współpracę Stowarzyszenie Krzewienia Etosu Armii Krajowej przyznało medale okolicznościowe najbardziej zasłużonym ludziom i instytucjom. 30 czerwca 2023 r. z rąk wiceprezesa stowarzyszenia Stanisława Brzeźniaka  w imieniu prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasza Rogali medal odebrał wiceprezes zarządu ds. pracowniczych Jerzy Janczewski.

Polska Grupa Górnicza S.A. aktywnie włączyła się w uroczystości 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, które odbywały się w pierwszym półroczu bieżącego roku. 14 lutego 2023 r. w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza Królewicza w Katowicach (ul. M. Curie-Skłodowskiej) została odprawiona msza św. za ojczyznę, w trakcie uroczystości nastąpiło poświęcenie i przekazanie sztandaru Stowarzyszeniu Krzewienia Etosu Armii Krajowej, którego patronem jest bł. kard. Stefan Wyszyński, kapelan AK ps. „Radwan III”. Natomiast 19 kwietnia w trakcie konferencji w Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach Stowarzyszenie Krzewienia Etosu Armii Krajowej podsumowano regionalne obchody 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.