25 czerwiec 2024

Komunikat Rady Nadzorczej PGG S.A.

Z dniem 30 czerwca 2024 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. funkcję wiceprezesa zarządu ds. produkcji przestanie pełnić Rajmund Horst.

Rada Nadzorcza PGG S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na wybór nowego wiceprezesa zarządu ds. produkcji.  Rajmund Horst pełnił tę funkcję od 13 stycznia 2020 roku.