22 listopad 2021

Prezes PGG S.A. na konferencji ISMSSE 2021 w GIG

- Presja dekarbonizacji i nieprzychylnego otoczenia zewnętrznego nie zwalnia nas z konieczności podnoszenia efektywności procesów wydobywczych w spółce - mówił Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. w wystąpieniu podczas V Międzynarodowego Sympozjum o Nauce i Inżynierii Bezpieczeństwa w Górnictwie (International Symposium on Mine Safety Science and Engineering - ISMSSE), które w poniedziałek 22 listopada rozpoczęło się w Katowicach.

Na organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa (we współpracy z uniwersytetami i placówkami naukowymi z Kanady, Chin i Republiki Czeskiej) międzynarodowej konferencji ISMSSE prezes Tomasz Rogala wystąpił z referatem "Transition challenges for the mining sector in terms of efficiency and pro-environomental investments in PGG S.A.", w którym analizował wyzwania transformacji energetycznej w branży górniczej pod kątem wydajności produkcji i efektu dla środowiska. Podkreślił, że PGG S.A. jest największym dziś producentem węgla w UE, zatrudniającym blisko 40 tys. osób.

- To, co dla nas niezmiernie istotne, to z jednej strony ocena zapotrzebowania na nasz produkt w kontekście wyzwań dekarbonizacji i odejścia od węgla, z drugiej strony - zapewnienie jak najniższego, najbardziej efektywnego kosztu prowadzonej działalności gospodarczej - podkreślił, przypominając, że zgodnie z założeniami transformacji energia powinna tanieć dla klienta końcowego wraz ze wzrostem wydajności odnawialnych źródeł energii. Tymczasem z przeglądu aktualnych cen energii na europejskim rynku wynika, że im większy udział zielonej energii w miksie, tym energia jest droższa. Paradoksalnie w Polsce, gdzie udział OZE jest w porównaniu najmniejszy, energia była w listopadzie tego roku zdecydowanie najtańsza na rynku europejskim.

- Skoro tak, to trzeba z ostrożnością podchodzić do wszystkich procesów zmian, które wokół nas zachodzą, ostrożnie patrzeć na sposób i długość wykorzystania węgla w systemie, ponieważ widzimy, że założenia, które tkwiły u podstaw budowania wielu nowych miksów energetycznych nie do końca przekładają się dzisiaj na cenę energii dla klienta końcowego, czyli dla obywatela. A takie przecież było założenie europejskiej transformacji: najtańsza możliwa energia dla obywateli - podkreślił Tomasz Rogala. Dodał, że dane cenowe mają dla spółki kluczowe znaczenie, bo decydują o tym, jak długo istniał będzie rynek dla wytwarzanego produktu, czyli węgla kamiennego.

- W spółce skoncentrowaliśmy się na tych wszystkich procesach, które powodują, że koszt produkcji może być jak najniższy. Poprawia to konkurencyjność, choć zdajemy sobie sprawę, że obecnie w Europie 60 proc. ceny elektryczności stanowią podatki - opłata z tytułu CO2 i wiemy, że element ten będzie miał decydujące znaczenie - mówił szef PGG S.A.

Tomasz Rogala opisał zmianę, jaką wprowadzono w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym, w którym tradycyjnie najbardziej koncentrowano się na bieżącym prowadzeniu produkcji.

- Postanowiliśmy zwiększyć w funkcjonowaniu naszej firmy element planowania (rozumiany jako opomiarowanie i zaplanowanie produkcji, ustalenie i mitygowanie ryzyka, odnalezienie przyczyn zdarzeń niepożądanych) - powiedział.

W PGG S.A. zgromadzono w jednym miejscu wszystkie szczegółowe dane o kosztach produkcji, tworząc jednolite narzędzie dostępne dla wszystkich uczestników procesu.

- Arkusze danych są zatomizowane i wszyscy widzą, ile kosztuje każdy poszczególny element procesu robót przygotowawczych. Upublicznienie i transparentność tych danych są elementem zwiększonego nadzoru i staranności. Mówiąc wprost: jeśli wiem, ile kosztuje moja i kolegów praca, to jest to czynnik motywujący do lepszego działania, zmniejsza także ryzyko negatywnych zdarzeń. Do planowania i bieżącego nadzoru dołączyliśmy także doradcę, który obok naszych służb dokonuje weryfikacji założeń, ocenia, czy powinniśmy kontynuować lub zmienić (i w jaki sposób) przebieg robót przygotowawczych tak, aby na koniec osiągnąć planowany rezultat. Przyjęliśmy założenie, że sprawna organizacja umie dobrze przewidywać i dochowuje zaplanowanych parametrów - opisywał Tomasz Rogala.

- Presja dekarbonizacji i nieprzychylnego otoczenia zewnętrznego nie oznacza braku konieczności podnoszenia efektywności procesów wydobywczych w spółkach górniczych. Konieczności silnego górniczego zaangażowania w takim celu, aby wszystkie procesy przebiegały jak najtaniej. Wyższa efektywność to nie tylko niższy koszt paliwa, a więc energii, ale również mniejsze obciążenie środowiska i lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. To istota ducha górnictwa, czyli realizowanie wyznaczonych celów mimo zewnętrznych uwarunkowań - podkreślił prezes PGG S.A.

ISMSSE jest cyklicznym spotkaniem ekspertów z całego świata na temat najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w górnictwie. Główną ideą ISMSSE jest promocja nauk o bezpieczeństwie górniczym i badań inżynieryjnych. W tegorocznej edycji w Katowicach (oraz zdalnie) weźmie udział ponad 200 uczestników z 18 krajów. Podczas 11 sesji tematycznych zaprezentowane zostanie ponad 120 referatów dotyczących prognozowania i zapobiegania zagrożeniom w górnictwie, wdrażania przemysłu 4.0 w kopalniach, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem, produktywności i efektywności górnictwa, ochrony powierzchni czy też ratownictwa górniczego, epidemiologii i chorób zawodowych.