Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe:

Polska Grupa Górnicza S.A.
Zbigniew Szewczyk
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
tel. (032) 757 22 82 w godzinach od 8:00 – 14:00

Inspektor Ochrony Danych realizuje swoje zadania na podstawie artykułu 39 RODO (UE) i jest odpowiedzialny za:

  • informowanie administratora, podmioty przetwarzające oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z RODO;
  • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia;
  • działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
  • współpracę z organem nadzorczym.

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania należycie z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.