26 maj 2022

Stałe dostawy dla segmentu ciepłowniczego i rolno-spożywczego

Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że w segmencie dostaw dla sektora ciepłowniczego, ogrodniczego i rolno-spożywczego w pierwszej kolejności obsługuje kontrahentów, z którymi wiążą ją umowy sprzedaży zawarte już w poprzednich latach.

Współpraca ta ma charakter wieloletni i PGG S.A. musi rzetelnie wywiązywać się ze swoich zobowiązań handlowych. Natomiast w ramach pozostałego dostępnego węgla, spółka organizuje osobne postępowania sprzedażowe dla odbiorców, którzy wyrażają chęć zakupów węgla bezpośrednio w PGG S.A.

Dbając o zachowanie najwyższych standardów transparentności oraz zasad konkurencji, sprzedaż w ramach oferty dodatkowej odbywa się w trybie przetargowym. Taka forma sprzedaży stosowana jest przez PGG S.A. od kilku lat, a w 2022 roku spółka zorganizowała już ponad 1220 sesji sprzedażowych na łączny wolumen węgla ponad 300 tys. ton.

Sprzedaż w ramach oferty dodatkowej realizowana jest na bieżąco i kolejne podmioty przystępują do tej formy zakupów. Oferta ta będzie dostępna do wyczerpania dostępnych wolumenów węgla na ten rok. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych kontrahentów w zakresie postępowań sprzedażowych zamieszczone są na stronie internetowej PGG S.A.