16 czerwiec 2022

Sprostowanie do artykułu w Onecie

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w serwisie Onet.pl pt. «Dramat rolników. Brak węgla odbije się na cenach żywności. "Czeka nas fala bankructw"» informujemy, że materiał zawiera wiele nieścisłości i przekłamań:

■ Opisywana Firma Eco-Corn reprezentowana przez Pana Aleksandra Gromka to jednostkowy przypadek, nie odzwierciedlający sytuacji w całej branży rolno-spożywczej. Firma Eco-Corn nigdy nie chciała zawrzeć ze spółką umowy wieloletniej.

■ W momencie zmiany sytuacji rynkowej Pan Aleksander Gromek i firma Eco-Corn zażądała od PGG S.A. traktowania na specjalnych, uprzywilejowanych warunkach cenowych. PGG S.A. nie wyraziła na to zgody, ponieważ takie traktowanie byłoby nieuczciwe w stosunku do pozostałych podmiotów z sektora rolno-spożywczego. Mogłoby narazić spółkę na zarzut nierównego traktowania klientów z sektora rolno-spożywczego.

■ PGG S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów z sektora rolno-spożywczego, również nowym, którzy nie kupowali w poprzednich latach węgla z PGG S.A., organizuje osobne sesje sprzedażowe zapewniające transparentność procesu sprzedaży i równe traktowanie klientów. Jednocześnie PGG S.A. przypomina, że nie jest jedynym producentem i dostawcą węgla. Dostępny jest również węgiel importowany, jednakże według analiz spółki ceny oferowane przez PGG S.A. są istotnie niższe od ofert importerów.

■ Nieprawdą jest, że PGG S.A. sprzedaje miały energetyczne pośrednikom. Od kilku lat spółka kieruje oferty sprzedaży miałów wyłącznie podmiotom zużywającym je na cele własne.

■ PGG S.A. w obliczu zmian rynkowych i w ramach możliwości produkcyjnych w maksymalny sposób zabezpiecza klientów w węgiel. W ramach tego działania oferujemy możliwość nabywania węgla m. in. ciepłowniom i gospodarstwom, które do tej pory nie były klientami PGG S.A.

■ Spółka oświadcza, że podejmie kroki prawne w celu ochrony swojego wizerunku oraz sprostowania nieprawdziwych i szkalujących ją informacji i wypowiedzi.