24 czerwiec 2022

Prezes PGG S.A. uczestniczył w jubileuszu 100-lecia Wyższego Urzędu Górniczego

Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasz Rogala uczestniczył w piątek 24 czerwca w święcie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach z okazji jubileuszu 100-lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego.

Patronat honorowy nad jubileuszem objął Prezydent RP, a uroczysta akademia odbyła się w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek Katowice Miasto Ogrodów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych współpracujących z WUG, przedsiębiorstw górniczych z całego kraju, świata nauki, posłowie, senatorowie i reprezentanci zagranicznych urzędów górniczych (m.in. z Republiki Czeskiej i Ukrainy).

Prezes PGG S.A. Tomasz Rogala w imieniu zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. złożył serdeczne gratulacje na ręce prezesa WUG dra inż. Adama Mirka oraz przekazał pamiątkowy grawerunek z wyrazami uznania za działalność na rzecz górnictwa.

„Z okazji uroczystego Jubileuszu 100-lecia postania Wyższego Urzędu Górniczego w imieniu Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składamy na ręce Pana Prezesa wyrazy szacunku i uznania za dotychczasową działalność na rzecz polskiego górnictwa. Od 100 lat instytucja Wyższego Urzędu Górniczego stoi na straży bezpieczeństwa warunków pracy górników. Istotnym czynnikiem działalności Urzędu jest również sprawowanie nadzoru nad działalnością górniczą dla zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami złóż i ograniczania negatywnych wpływów górnictwa na środowisko.
Dlatego misja urzędów górniczych pozostaje niezmiennie aktualna i zasługuje na uznanie i głęboki szacunek.
Panu Prezesowi i Jego Współpracownikom życzymy skutecznych działań, satysfakcji z pracy na rzecz polskiego górnictwa, pomyślności w życiu prywatnym oraz realizacji wszelkich planów i zamierzeń. Polecamy Waszą służbę opiece patronki górników Św. Barbarze”
– napisał Tomasz Rogala w liście gratulacyjnym z okazji jubileuszu stulecie WUG.

Prezes WUG Adam Mirek, wiceprezesi Krzysztof Król i Piotr Wojtacha odznaczeni zostali z okazji jubileuszu Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano też odznaczeniami państwowymi licznych specjalistów nadzoru górniczego.

W jubileuszowym przemówieniu prezes WUG Adam Mirek zwrócił uwagę, że święto przypada na trudne czasy: pandemii, wojny, katastrof w kopalniach. Przytoczył też jednak dane świadczące o znaczącej poprawie bezpieczeństwa pracy w górnictwie w porównaniu do lat powojennych. Podkreślił, że nadzór górniczy chce nie tylko kontrolować, ale też być partnerem przedsiębiorstw górniczych, aby wspólnie identyfikować i rozwiązywać napotykane problemy.

W trakcie katowickiej akademii WUG odbyła się m.in. premiera filmu prezentującego WUG i jego historię oraz ludzi, którzy go tworzą. WUG nadzoruje poszukiwanie i wydobycie surowców, kopalnie odkrywkowe, podziemne i otworowe - ok. 7,5 tys. zakładów górniczych w Polsce.
Dla upamiętnienia stulecia WUG z inicjatywy i dobrowolnych datków pracowników przeprowadzono renowację miejsca spoczynku pierwszego powojennego prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Romana Brzeskiego, opracowano także specjalne wydawnictwo prezentujące dzisiejsze struktury i kadry nadzoru górniczego. W otoczeniu głównej siedziby WUG w Katowicach będzie można zobaczyć cykl specjalnych jubileuszowych plakatów. Wybito pamiątkowy medal i uszyto nowy sztandar WUG. Jedną z inicjatyw jest także kapsuła czasu, która zostanie wmurowana przy wejściu głównym do katowickiego urzędu po zakończeniu obchodów.