22 listopad 2022

Zmiana sposobu rejestracji i logowania w Sklepie Internetowym oraz możliwość samodzielnej modyfikacji danych.

Od 24 listopada 2022 roku rejestracja i logowanie do Sklepu Internetowego PGG S.A. będzie możliwa za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl czyli Węzła Krajowego. To prosty i bezpieczny dostęp do usług publicznych online umożliwiający potwierdzenie Tożsamości Klientów, poprzez Profil Zaufany, eDowód, czy konto bankowe. W przypadku rejestracji czy logowania należy wybrać własną metodę identyfikacji.

Dane rejestrujących się nowych Klientów, takie jak Imię, Nazwisko czy PESEL, zostaną uwierzytelniane poprzez login.gov.pl. W przypadku Klientów mających już zarejestrowane konta w Sklepie Internetowym PGG S.A. dane uwierzytelnione poprzez login.gov.pl zostaną zapisane w profilu Klienta. W przypadku konieczności zmiany danych takich jak Imię czy Nazwisko, Klienci Sklepu Internetowego będą mogli w dowolnym momencie, samodzielnie przejść procedurę identyfikacji elektronicznej korzystając z funkcjonalności Węzła Krajowego.

Wraz z identyfikacją elektroniczną Klienci w Sklepie Internetowym będą mieć udostępnioną możliwość modyfikacji pozostałych danych np.: numeru telefonu, konta bankowego czy adresu zamieszkania. W planach jest także uruchomienie możliwości modyfikacji adresu gospodarstwa domowego. Do tej pory konieczne było przesyłanie formularzy związanych ze zmianą danych.

Celem wprowadzonych zmian jest wyeliminowanie przypadków rejestrowania kont w Sklepie Internetowym na nieprawdziwe dane i zakładania kilku kont przez te same osoby. Powyższe zmiany mają na celu również umożliwienie Klientom Sklepu Internetowego PGG S.A. samodzielną modyfikację danych na własnym profilu bez konieczności przesyłania formularza zmiany danych.

Dane Klientów Sklepu Internetowego PGG S.A. chroni system, który spełnia najwyższe unijne standardy bezpieczeństwa.

Instrukcja Rejestracji i Logowania