6 grudzień 2022

Szczególnie zasłużeni pracownicy PGG S.A. otrzymali medale, odznaczenia i awanse

Ponad osiemdziesięciu szczególnie zasłużonych pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. zostało uhonorowanych odznaczeniami resortowymi, jubileuszowymi i awansami na wyższe stopnie górnicze. Ceremonia odbyła się w tak szerokim gronie po dwuletniej przerwie w gmachu Centrali Polskiej Grupy Górniczej. Odznaczenia wręczali: wiceprezes ds. produkcji Rajmund Horst, wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski, wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek, wiceprezes ds. sprzedaży Adam Gorszanów. Uroczystość prowadził wieloletni były dziennikarz Polskiego Radia Katowice Andrzej Kotulecki, związany od kilkudziesięciu lat z górnictwem.

- Świętując tegoroczną barbórkę chciałem złożyć w imieniu całego zarządu najlepsze życzenia, przede wszystkim szczęścia górniczego, bezpiecznej pracy, stabilnej pracy, dobrej współpracy wśród nas. Obyśmy mogli zawsze z uśmiechem, radością i satysfakcją przychodzić do pracy i wykonywać ją jak najbardziej rzetelnie i efektywnie. (…) Nieodłącznym elementem świętowania Barbórki są odznaczenia i stopnie górnicze. Chciałem złożyć wszystkim odznaczonym i tym, którzy uzyskują stopień górniczy serdeczne gratulacje, a za cały rok wytężonej ciężkiej pracy, chciałem złożyć serdeczne jedno sowo, dziękuję licząc na dobrą współpracę na kolejny rok pracy. Wszystkiego dobrego niech żyje nam górniczy stan. Szczęść Boże! – mówił wiceprezes Rajmund Horst.

Na wniosek Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznał Pracownikom Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. Medale za Długoletnią Służbę.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
        Jolanta Dalida-Matura
- starszy inspektor w Zespole Zakupów Wsparcia Produkcji,
        Barbara Izydor - główny specjalista w Biurze Zakupów i Usług,
        Anna Rydzoń - zastępca dyrektora Biura Zakupów i Usług,
        Małgorzata Siedlaczek - główny specjalista w Biurze Zakupów i Usług,
        Beata Sochacka - starszy inspektor w Biurze Zakupów i Usług,
        Wiesław Bąk - dyrektor ds. pracowniczych kopalni Piast-Ziemowit,
        Władysław Dudkiewicz - dyrektor ds. ekonomicznych kopalni Piast-Ziemowit,
        Krzysztof Kuczowicz - dyrektor Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych,
        Wiesław Zygmunt - dyrektor Biura Zakupów i Usług.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:
        Joanna Gilner
- główny specjalista w Biurze Zakupów i Usług,
        Tomasz Pierchała - dyrektor ds. ekonomicznych w kopalni ROW.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę   otrzymała Sylwia Bauer - główny specjalista w Biurze Zakupów i Usług.

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin wyróżnił pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. odznakami "Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej" . Odznakę otrzymali:
        Katarzyna Wieczorek - główny specjalista,
        Alicja Weszka - główny specjalista,
        Damian Bera - naczelny inżynier,
        Zbigniew Marzec - zastępca dyrektora Departamentu Wynagrodzeń,
        Jarosław Michniak - główny specjalista,
        Grzegorz Ochman - dyrektor Biura BHP,
        Piotr Rak - dyrektor Biura Przeróbki Mechanicznej Węgla,
        Marcin Markefka - główny specjalista-koordynator w Biurze Zakupów i Usług.

Minister Aktywów Państwowych wyróżnił także pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. stopniami górniczymi Generalnego Dyrektora Górniczego II i III stopnia oraz Dyrektora Górniczego II i III stopnia. Równocześnie prezes PGG S.A. Tomasz Rogala nadał pracownikom Centrali stopnie inżyniera górniczego I, II i III stopnia oraz  technika górniczego.

Stopnie górnicze otrzymali:

Generalny Dyrektor Górniczy II st.
        Tomasz Tkocz - dyrektor kopalni ROW;

Generalny Dyrektor Górniczy III st.
        Hanna Firlus - dyrektor ds. pracowniczych kopalni Staszic-Wujek,
        Mirosława Szumniak
- dyrektor Biura Organizacji Sprzedaży,
        Damian Bera - naczelny inżynier kopalni Staszic-Wujek,
        Lucjan Borowiec - naczelny inżynier ZGRI,
        Szymon Gaszka - dyrektor Biura Centrum Logistyki Materiałowej,
        Tomasz Huzarewicz - pełnomocnik zarządu - dyrektor Biura Ciepłownictwa i Przemysłu,
        Rafał Patyk - dyrektor Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich,
        Tomasz Rędzia - dyrektor ds. pracowniczych w kopalni Mysłowice-Wesoła;

Dyrektor Górniczy II st.
        Rafał Gąsior - dyrektor Biura Restrukturyzacji Operacyjnej,
        Przemysław Praus - dyrektor Departamentu Wynagrodzeń,
        Anna Rydzoń - zastępca dyrektora Biura Zakupów i Usług,
        Wojciech Paleczny - dyrektor ds. ekonomicznych EC,
        Adam Rzepski - dyrektor ds. pracowniczych kopalni Ruda.

Inżynier Górniczy I st.
        Mariusz Bańka - główny specjalista,
        Artur Bercal - główny specjalista,
        Anna Durasiwicz-Idkowiak - główny specjalista-koordynator,
        Katarzyna Hendel - główny specjalista-koordynator,
        Katarzyna Słomiany - główny specjalista,
        Katarzyna Stabińska - adwokat,
        Iwona Syla - starszy inspektor;

Inżynier Górniczy II st.
        Sylwia Bauer - główny specjalista,
        Marcin Czarniecki - kierownik zespołu,
        Dariusz Łukowski - główny specjalista-koordynator;

Inżynier Górniczy III st.
        Marcin Belkius - główny specjalista,
        Lucyna Fuchs - główny specjalista,
        Paulina Hajduła-Czarnecka - starszy inspektor,
        Artur Jurkiewicz - główny specjalista,
        Michał Kanclerz - główny specjalista,
        Dominik Kaszuba - starszy inspektor,
        Jacek Kuczowic - główny specjalista,
        Elżbieta Okoń - główny specjalista,
        Waldemar Orligóra - główny specjalista-koordynator,
        Wojciech Brzóska - główny specjalista pod ziemią;

Technik Górniczy III st.
        Wojciech Brzóska.

Odznaki jubileuszowe za  50 lat pracy otrzymali Bronisław GaszkaJerzy Krzyszczak.

Odznaki jubileuszowe za  35 lat pracy otrzymali Aleksander Bałazy, Ewa Bielas, Karina Blacha, Mirosław Czyżycki, Dariusz Delong, Narcyz Dudek, Grażyna Dziewior, Elżbieta Gałuszka, Robert Hudak, Barbara Kempska-Kubecka, Andrzej Marcol, Halina Miłoś, Grzegorz Mirka, Rafał Patyk, Aleksandra Pierzyna, Katarzyna Słomiany, Beata Sochacka, Gabriela Sopala, Stanisław Szewczyk, Barbara Walter, Katarzyna Wieczorek, Renata Zawadzka.

Odznaki jubileuszowe za  25 lat pracy otrzymali Agnieszka Copa, Szymon Gaszka, Wioletta Maciaszek, Dorota Nocula, Tomasz Płóciennik, Monika Pogodała, Magdalena Sobczyk, Łukasz Sosnowski.