16 maj 2023

VIII konferencja Śląski Ład – ile Europy jest jeszcze w UE?

Pod hasłem „Ile Europy jest w Unii Europejskiej” odbyła się w poniedziałek 15 maja w Mysłowicach VIII edycja Konferencji Śląski Ład pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. W debacie o ryzykach płynących dla gospodarki i przemysłu z unijnej polityki klimatycznej Polską Grupę Górniczą S.A. reprezentował wiceprezes ds. sprzedaży Adam Gorszanów.

Na zaproszenie śląskiej poseł do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc w VIII konferencji „Śląski Ład” udział wzięli m.in. minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Cezary Lesisz, europoseł Ryszard Legutko, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak, prof. Ignacio Cristobal z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Nawarry w Hiszpanii, wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych Piotr Pyzik, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Dobrowolski, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek a także przedstawiciele śląskich spółek: Adam Gorszanów – wiceprezes PGG S.A., Tomasz Cudny – prezes JSW S.A., Tomasz Heryszek – prezes Węglkoksu S.A., inni europosłowie i samorządowcy.

- Unia Europejska przeżywa najpoważniejszy w swojej historii kryzys. I nie chodzi tylko o zagrożenie militarne ze wschodu czy turbulencje w światowej gospodarce – powiedział w przesłaniu do uczestników premier Mateusz Morawiecki.

W trakcie debat porównywano bieżącą politykę UE z założeniami traktatowymi (do których należy m.in. prawo do tworzenia własnego miksu energetycznego przez państwa członkowskie). Skupiano się też na kryzysie wartości w Europie oraz na problemie tożsamości europejskiej. Poszukiwano odpowiedzi na pytania o skutki promowanej w UE ideologii. Czy proces federalizacji UE zagraża wolności mieszkańców w wymiarze jednostkowym, narodowym i gospodarczym? Czy pakiet klimatyczny Fit for 55 nie łamie fundamentalnych zasad UE i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej gospodarki kraju?

W dyskusji gospodarczej nawiązano m.in. do projektu rozporządzenia metanowego, który niedawno został złagodzony w Parlamencie Europejskim dzięki wspólnej akcji związkowców, rządu i śląskich europosłów.
Tomasz Cudny podkreślał, że obawy nieco opadły, lecz z pewnością powrócą, kiedy restrykcje rozporządzenia zaczną obejmować po okresie derogacji węgiel koksowy. Podobne obawy podzielił również Adam Gorszanów, wiceprezes ds. sprzedaży PGG S.A.

- Czy problem wróci? Niestety obawiamy się tego, ponieważ Komisja Europejska i organy UE pokazywały wielokrotnie, że szczytne cele, pod którymi sami się zresztą podpisujemy, to jedno, a ich realizacja to coś zupełnie innego – mówił Adam Gorszanów.

Przypomniał, że PGG S.A. – odpowiadając za bezpieczeństwo energetyczne Polski - od dawna odczuwa presję unijnej polityki klimatycznej i znajduje się w stanie ciągłej restrukturyzacji. Zwrócił uwagę, iż w rachunku za energię elektryczną koszt uprawnień do emisji w systemie ETS przewyższa koszt samego węgla. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tanieją paliwa a w tym czasie cena uprawnień ETS utrzymuje się na stałym poziomie 80-100 euro za tonę CO2 poszukiwać należy w spekulacyjnych działaniach instytucji finansowych, które zarabiają na dopuszczeniu do unijnego systemu.

Wiceprezes PGG S.A. zaznaczył, że transformacja energetyczna jest dla regionu i kraju wyjątkowym wyzwaniem, ponieważ na Śląsku na sto tysięcy zatrudnionych przypada aż 7 tys. pracowników przemysłu wydobywczego, gdy w Polsce 1150, a w UE zaledwie sto osób.

Tomasz Heryszek przypomniał o odbudowie przemysłu po zniszczeniach II Wojny Światowej. Wskazał, że pierwowzorem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a później UE była Europejska Wspólnota Węgla i Stali.

- Musimy znaleźć swoje szanse, zbudować silny lobbying, wychowywać kolejne pokolenia specjalistów do myślenia w kategoriach wartości. Będziemy mierzyć się z problemem braku kadr i finansowania, lecz jeśli w bankach i instytucjach finansowych zasiądą ludzie myślący w kategoriach wartości, to również te instytucje będą kierować się racjonalnością, a nie ideologią – mówił Tomasz Heryszek.
Zdjęcia: PGG S.A./ Aleksandra Wysocka-Siembiga