22 maj 2023

Komunikat o sprzedaży węgla dla jednostek użyteczności publicznej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Polska Grupa Górnicza S.A. ciągle prowadzi sprzedaż węgla opałowego dla samorządowych oraz komercyjnych jednostek użyteczności publicznej oraz jednostek zbiorowego zamieszkania (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), których źródła grzewcze są zasilane węglem kamiennym. Sprzedaży podlegają sortymenty grube i średnie z kopalń PGG S.A.

Wnioski prosimy składać na adres podmioty@pgg.pl .

W zapytaniu prosimy zawrzeć następujące dane: nazwa placówki, adres spalania, NIP, osoba do kontaktu (telefon, mail) oraz informacje o oczekiwanym sortymencie [Kostka, Orzech, Groszek 8-31,5mm lub Groszek 5-25 mm], preferowanej kopalni odbioru oraz o tonażu.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności nadchodzących zgłoszeń i możliwości produkcyjnych kopalń. W ofercie zostaną wyszczególnione m.in. miejsce odbioru opału, jego ilość oraz cena.

Oferta produktowa PGG S.A. jest dostępna pod adresem: https://www.pgg.pl/strefa-klienta/sprzedaz-wegla/kopalnie-wegla-kamiennego