22 wrzesień 2023

Edukacja zawodowa młodzieży to dobra inwestycja w branżę węglową

- Absolutnie konieczne jest kształcenie w dalszym ciągu kadr dla górnictwa i wprowadzanie skutecznych zachęt dla młodzieży chcącej pracować w kopalniach – mówi odpowiedzialny za branżę w resorcie aktywów państwowych wiceminister Marek Wesoły w publikacji poświęconej szkolnictwu górniczemu, która ukazała się w piątek 22 września na łamach „Dziennika Zachodniego”.

- Edukacja zawodowa jest rodzajem inwestycji w branżę węglową, która zapewnia Polsce suwerenność energetyczną – tłumaczy przedstawiciel rządu i przypomina, że na początku transformacji w latach 90. likwidowano szkolnictwo zawodowe.
- Młodzież bała się rozpoczynać naukę w klasach górniczych, a rezultat był opłakany, bo na dole w kopalniach tworzyła się ogromna luka pokoleniowa. My chcemy to zmienić, aby do takich sytuacji już nie dochodziło – deklaruje wiceminister Marek Wesoły.

Tomasz Rogala, prezes PGG S.A. podkreśla, że wbrew stereotypom górnictwo XXI w. jest przemysłem zaawansowanym technologicznie, używa pod ziemią kosztownych i skomplikowanych maszyn i urządzeń, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia górników. Zwraca też uwagę na fakt, iż od wiedzy i praktycznych nawyków i umiejętności, które daje dobra szkoła, zależy w dużym stopniu bezpieczeństwo pracy w kopalni.

Lekarstwem na brak wykwalifikowanych kadr są programy stypendialne spółek węglowych. PGG S.A. w ramach programu „Dobry Start z PGG” współpracuje z 12 szkołami w Rybniku, Mysłowicach, Rudzie Śl., Katowicach, Chorzowie, Gliwicach i w powiatach bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim i wodzisławskim. W tym roku program obejmuje 410 uczniów, którzy otrzymują gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły, atrakcyjne stypendia (400 zł w klasach o profilu górniczym) i nagrody roczne za dobre wyniki.

- Programy stypendialne są elementem procesu uzupełniania zatrudnienia w spółce, koniecznego z powodu rotacji – odejść pracowników na emerytury. Działania edukacyjne możemy określić mianem inwestycji w górnicze kadry, stawiamy na ich stały rozwójmówi Tomasz Rogala, szef PGG S.A.

Także Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ma swój program stypendialny, którym w tym roku obejmuje ok. 900 uczniów w 8 szkołach na terenie Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic, Ornontowic, Czerwionki-Leszczyn, Knurowa oraz Rybnika. Średni roczny budżet stypendiów w JSW S.A. wynosi ok. 2 mln zł.

Obie spółki węglowe współpracują ściśle z uczelniami wyższymi i instytutami, jak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, AGH, Politechnika Śląska czy Główny Instytut Górnictwa, gdzie funkcjonują programy studiów z poziomem doktorskim włącznie (jak w przypadku PGG S.A.).

Wkrótce podopieczni obu spółek zaczną korzystać z nowoczesnego Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych, które powstaje w Rybniku kosztem 11 mln zł w ramach rządowej reformy szkolnictwa zawodowego wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czytaj publikację w portalu "Dziennika Zachodniego"