4 grudzień 2023

Uroczystość Barbórkowa PGG w gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach

W piątek, 1 grudnia, w gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się Akademia Barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej S.A. Uroczystość miała skromniejszy charakter z uwagi na wypadek w kopalni Sobieski w Jaworznie. Zaproszenie przyjęli parlamentarzyści, eurodeputowani, samorządowcy, reprezentanci związków zawodowych, członkowie zarządów spółek górniczych i okołogórniczych, przedstawiciele KDW oraz świata nauki.

Pamięć górników, którzy odeszli na wieczną szychtę uczczono minutą ciszy. Głos zabrali wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, prezydent Katowic Marcin Krupa i metropolita katowicki abp. Adrian Galbas. Uroczystości zgodnie z tradycją towarzyszyło wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz stopni górniczych.

Zebranych przywitał prezes PGG S.A. Tomasz Rogala

- Wielowiekowa już tradycja świętowania Barbórki przenosi nas ku początkom rozwoju współczesnego przemysłu i pomaga uświadomić sobie, jak ogromną rangę cywilizacyjną miało i nadal posiada górnictwo – sztuka wydobycia własnych surowców energetycznych i bogactw naturalnych. Niezależnie od roli węgla i tradycyjnych kopalin, która zmienia się pod presją polityki dekarbonizacyjnej, niezmienne będzie dla Polski, Europy i nowoczesnego świata znaczenie elitarnych kompetencji górniczych – umiejętność efektywnego sięgania w głąb Ziemi po minerały i pierwiastki ziem rzadkich, które są absolutnie kluczowe dla transformacji energetycznej i technologicznej – zaznaczył prezes Tomasz Rogala. Jak dodał - Paradoksalnie odejście od górnictwa w Europie oznacza dziś wzrost wydobycia węgla na świecie szczególnie w krajach azjatyckich - niemal 8,6 mld t w ubiegłym roku – mówił prezes PGG S.A.

W swoim wystąpieniu prezes Tomasz Rogala wskazał na konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej na polski program odchodzenia od węgla, a tym samym na możliwość publicznego wsparcia dla kopalń. Wyjaśnił, że dzięki sytuacji gospodarczej PGG S.A. od początku programu wykorzystała pomoc publiczną w dużo mniejszym stopniu niż pierwotnie planowano, a w tym roku nie skorzystała z niej w ogóle. Tomasz Rogala przypomniał, że działalność PGG jest prowadzona w ramach podpisanej w maju 2021 r. między rządem i górniczymi związkami umowy społecznej, która m. in. zobowiązuje spółkę do stopniowej redukcji wydobycia węgla kamiennego.

- Jednak w przyszłym roku pozostanie bardzo ważną kwestią uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na polski program odchodzenia od węgla. Jestem przekonany, że Polska ma prawo do potraktowania przez Unię Europejską tak samo, jak kraje UE, w których przez dekady realizowano już bardzo podobny program wygaszania kopalń węgla kamiennego – podkreślał prezes Rogala.

Tomasz Rogala podziękował pracownikom firmy za ich pracę, dzięki której w niezwykle trudnych czasach możemy cieszyć się we własnym kraju bezpieczeństwem i suwerennością energetyczną.

Wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły obiecał dofinansowanie na poziomie 7 miliardów złotych

Wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły podziękował za współpracę przedstawicielom górnictwa i związkowcom. Mówił też o konieczności dofinansowania branży w przyszłym roku na poziomie 7 miliardów złotych. – Te 7 miliardów zabezpieczymy, bo jesteśmy odpowiedzialnym rządem. Wiemy, że górnictwo tych miliardów potrzebuje. To nie jest żadna jałmużna. To jest rekompensata za to, że jako kraj zgodziliśmy się po pierwsze redukować wydobycie, a po drugie odchodzić od energetyki opartej o nasz największy skarb, jakim jest węgiel. To rekompensata, która po prostu po pierwsze się należy, a po drugie, bez której nie będzie można zrealizować tego, na co umówiliśmy z pracownikami branży górniczej. Ta rekompensata jest ważna i będzie potrzebna także przez kolejne lata – tłumaczył wiceminister. Przypomniał, że to wciąż jeszcze górnictwo zabezpiecza w pzreważającej części polską energetykę. Podkreślił, że przyszłość górnictwa w dużej mierze będzie zależała od solidarności, od jedności środowisk politycznych, bez względu na poglądy. A jeszcze przez długi czas polska energetyka będzie oparta o węgiel, co powinno nas jednoczyć. Na zakończenie swojego wystąpienia wiceminister Marek Wesoły złożył wszystkim pracownikom PGG S.A. barbórkowe życzenia.

Prezydent Katowic Marcin Krupa uważa, że górnictwo nie stoi w sprzeczności z równoważonym rozwojem i jest potrzebne

Prezydent Katowic Marcin Krupa na początku swojego wystąpienia nawiązał do ostatniej tragedii, jaka wydarzyła się w kopalni Sobieski. Mówił o pracy pod ziemią, która mimo rozwoju techniki, wciąż obarczona jest ryzykiem. Podkreślał także, że górnictwo, które w ostatnich latach jest passé, to w Polsce wciąż jest potrzebne. – Czy rzeczywiście? Przecież prąd mamy w gniazdku, a chleb, masło, czy ser są z Biedronki. Tylko nikt chyba nie zadaje sobie pytania, co jest na początku tej drogi? A na początku tej drogi jest właśnie węgiel kamienny. To rzeczywiście złoto tej ziemi śląskiej. Bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju wielu miast Górnego Śląska. Myślę, że to jest ważne, żeby tego bronić  – podkreślał prezydent Katowic Marcin Krupa. Zadeklarował, że jednocześnie podpisuje się pod zrównoważonym rozwojem, któryz nie stoi wcale w sprzeczności z eksploatacją złoża węgla kamiennego. Przypomniał, że powstają technologie, takie jak na przykład blue coal, które pozwalają w dobry sposób wykorzystać węgiel kamienny. Dodał, że wciąż nie jest jasne czym ten węgiel zostanie zastąpiony, bo wiatr nie zawsze wieje, słońce nie zawsze świeci i jest jeszcze wiele znaków zapytania związanych z małymi reaktorami jądrowymi. Dlatego, w jego opinii, choć jest prezydentem miasta, które odczuwa szkody górnicze to jednak uważa, że potrzebna jest odmiana wizerunku węgla, bo jeszcze minie wiele lat, zanim inne technologie zastąpią węgiel. Przemówienie zakończył życzeniami barbórkowimi oraz postulatem, by proces przemian w górnictwie przebiegał w sposób zrównoważony.

Arcybiskup Adrian Galbas po raz pierwszy w roli Metropolity Katowickiego na Barbórce

Metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas zaznaczył, że po raz pierwszy jako biskup uczestniczył w uroczystościach barbórkowych. Podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi z obchodzonymi przed laty barbórkami w Bytomiu z którego pochodzi i związanymi z górnictwem. Mówił też o tym jak Śląsk się zmienia, jednak nie zawsze na lepsze. - Zielony zastępuje szary. Ile tu życia i ile szans ile nowych energii. Ale byłem też niedawno w pewnej dzielnicy pewnego śląskiego miasta, która kiedyś odżywiana była przez żywicielką. Żywicielkę pogrzebano. Zostało tylko stalowe widmo z martwym kołem wewnątrz – opisywał metropolita katowicki, odnosząc się do problemów związanych z degradacją ekonomiczną i społeczną po zamknięciu kopalni. Zapewnił, że Kościół chce pomagać. Kościół chce także być z górnikami, a także z ich rodzinami, z rodzinami, tych, którzy już nie wyjadą.
- Dziś chyląc czoła przed wszystkimi Wami, przed państwem, przed górnikami i dziękując za pracę tych, co na co dzień są koło górników proszę Boga o błogosławieństwo. Dla Śląska. Dla mojego Śląska. Dla świata górniczego i dla każdego Górnika. Niech Pan nieba, ziemi i podziemi zawsze was strzeże i wam pomaga – błogosławił metropolita katowicki.

List od premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości

List do uczestników piątkowej uroczystości barbórkowej w Katowicach przesłał premier Mateusz Morawiecki, zwracając uwagę na znaczenie obchodów tradycyjnej Barbórki jako znaku przynależności do górniczej wspólnoty, łączącej wszystkich pracowników branży wydobywczej.

"Uroczystości barbórkowe są świadectwem siły i piękna wielowiekowej tradycji, współtworzą tożsamość górniczego stanu. Przekazywany przez pokolenia etos górniczej pracy jest skarbnicą wartości - aktualnych, mimo zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych" - napisał szef rządu, dziękując wszystkim górnikom za ich pracę i poświęcenie oraz składając barbórkowe życzenia. Zaznaczył, iż obecnie „PGG jako największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE grupuje nowoczesne, spełniające najwyższe standardy zakłady”. List premiera odczytał prezes PGG S.A.

Na zakończenie prezes Tomasz Rogala podziękował obecnym na sali parlamentarzystom i europarlamentarzystom; posłankom -Monice Rosie i Ewie Kołodziej, posłom Jarosławowi Wieczorkowi, Waldemarowi Andzelowi i Robertowi Warwasowi; także Europarlamentarzystom - Izabeli Kloc, Grzegorzowi Tobiszowskiemu i Markowi Baltowi.- Dyrektywa metanowa została rozwiązana po myśli polskiego górnictwa dzięki wspólnemu działaniu europarlamentarzystów wszystkich opcji z Górnego Śląska - podkreślał prezes PGG S.A.

Akademia Barbórkowa w ramach obchodów Roku Korfantego

Po wszystkich przemówieniach, wystąpili muzycy z Happy Big Band pod batutą Mirosława Kaszuby. W nawiązaniu do ustanowionego 2023 roku przez Sejm Rokiem Korfantego zagrali i zaśpiewali utwory z lat dwudziestych. W związku z wypadkiem w kopalni Sobieski, repertuar miał charakter refleksyjny, a koncert był krótszy niż wcześniej zakładano. Sywletkę Wojciecha Korfantego w trakcie uroczystości przybliżył prowadzący całą uroczystość redaktor Andrzej Kotulecki.