23 luty 2024

XXXIII edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie

Z udziałem przedstawicieli PGG S.A. 26 lutego 2024 roku w Krakowie rusza XXXIII edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. To jedna z najważniejszych w kraju konferencji branżowych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Aktywów Państwowych. Polska Grupa Górnicza S.A. jest jednym z partnerów konferencji.

Wiodącym tematem tegorocznej XXXIII SEP są wyzwania transformacji energetycznej w przemyśle. Podczas sesji plenarnej pod takim hasłem prelegenci omówią między innymi: kwestie miksu energetycznego w perspektywie roku 2040, stopień zaawansowania energetyki jądrowej w Polsce, unijną politykę energetyczną w kontekście globalnym czy zarządzanie, produkcję i logistykę związaną z wydobyciem węgla w gospodarce realizującej dekarbonizacyjny miks energetyczny w perspektywie 2050.

W trakcie tegorocznej Szkoły Eksploatacji Podziemnej obrady w sesjach będą także poświęcone nowym technikom i technologiom w eksploatacji złóż oraz automatyzacji i monitorowaniu procesu produkcyjnego w kopalniach. Podczas jednego z paneli podjęty zostanie temat sztucznej inteligencji w poszukiwaniu i eksploatacji surowców, a w ramach towarzyszącej SEP Konferencji Cyberbezpieczeństwa w Przemyśle odbędą się warsztaty dla uczestników Cyberpoligon SEP 2024.

Podczas  XXXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie swoje referaty wygłoszą także pracownicy PGG S.A. – w sumie będzie to 13 wystąpień. I tak na przykład: Damian Bera, Tomasz Śpiewak, Rafał Mędrygał, Damian Dziuba z Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych omówią „Zaawansowane sposoby odmetanowania”; Elżbieta Gałuszka z Centrali PGG wspólnie z Sylwią Jarosławską Sobór z GIG wygłoszą referat o orkiestrach górniczych jako przykładu niematerialnego dziedzictwa górniczego w procesie transformacji regionów węglowych.

W ramach konferencji SEP 27 lutego we wtorkowy wieczór w Teatrze imienia J. Słowackiego w Krakowie dyrektor katowickiego oddziału ARP Mirosław Skibski zaprezentuje raport o stanie górnictwa węgla kamiennego, poznamy także laureatów XVIII Turnieju Wiedzy Górniczej i Konkursu Bezpieczna Kopalnia. Partnerzy i Patroni SEP otrzymają wyróżnienia. Wieczór uświetni występ muzyczny Pro MusicaBona

Tegoroczna SEP zakończy się w środę 28 lutego tematyką związaną z energetyką oraz spotkaniami podczas towarzyszącej Konferencji Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle.

Fot. Szkoła Eksploatacji Podziemnej