9 lipiec 2024

Zmarł Rajmund Horst (1967-2024)

Rajmund Horst, były wiceprezes ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej S.A., zmarł nagle po przewiezieniu do szpitala nocą z 8 na 9 lipca 2024 r. w wieku 57 lat.

Od 13 stycznia 2020 r. do końca czerwca tego roku Rajmund Horst piastował funkcję wiceprezesa ds. produkcji w zarządzie PGG S.A.

Przez całe życie Rajmund Horst związany był zawodowo z górnictwem węgla kamiennego. Drogę zawodową zaczynał w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej w kopalni Piast w Bieruniu w lutym 1991 r. jako górnik pod ziemią. Przeszedł w kopalni wszystkie szczeble górniczej kariery: był sztygarem, nadsztygarem, kierownikiem robót górniczych, głównym inżynierem inwestycji i przygotowania produkcji, kierownikiem działu górniczego. Pod koniec 2015 r. został zastępcą kierownika ruchu zakładu górniczego w kopalni Ziemowit w Lędzinach, gdzie odpowiadał za produkcję. Od lipca 2016 r. kierował Zakładem Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu.

W połowie marca 2017 roku został dyrektorem połączonej kopalni Piast-Ziemowit w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Funkcję tę pełnił do grudnia 2019 r.

Rajmund Horst był absolwentem Wydziału Techniki Eksploatacji Złóż, Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Politechniki Śląskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oparte o strukturę programu MBA oraz Szkołę Menedżerów Górniczych. Zdobył najwyższe kwalifikacje i uprawnienia do kierowania ruchem zakładu górniczego. Swoje  doświadczenie zawodowe  i wiedzę górniczą  wykorzystywał w roli eksperta-praktyka w licznych konferencjach naukowych, zespołach badawczych i tematycznych zajmujących się problematyką podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego.

Żegnamy  człowieka, którego  wieloletni staż górniczej pracy  zasłużył na pamięć i szacunek środowiska, z którym  był związany.