29 czerwiec 2021

W kampanii "Stan epidemii - dobre praktyki" przeszkolono kolejną grupę pracowników PGG S.A.

Kolejny etap szkoleń organizowanych w ramach kampanii "Stan epidemii – dobre praktyki", którą Polska Grupa Górnicza S.A. realizuje we współpracy z TUW PZUW, odbył się w poniedziałek 28 czerwca w Mysłowicach. W warsztatach tym razem udział wzięli pracownicy kopalń Piast -Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach, Staszic -Wujek w Katowicach, Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu oraz Zakładu Produkcji Ekopaliwa w Woli koło Pszczyny.

Przypomnijmy, iż kampania "Stan epidemii – dobre praktyki" ma charakter edukacyjno- informacyjny, a głównym celem całego projektu jest wypracowanie optymalnych, organizacyjnych i zarządczych praktyk w sytuacjach kryzysowych na przyszłość. Tematyka cyklu szkoleń obejmuje swoim zakresem m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem zakładów górniczych w warunkach zagrożenia epidemicznego, zwłaszcza bezpieczeństwa załogi, zaangażowania pracowników w rozwiązywanie kryzysów i metod radzenia sobie ze stresem, jak również rzetelnej i efektywnej komunikacji kryzysowej.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną - warsztatową. Podczas części pierwszej, prowadzonej przez dr hab. Stanisława Trenczka, eksperta GIG, uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu m. in. funkcjonowania zakładu górniczego w warunkach kryzysu, rozprzestrzeniania się wirusa w podziemnych wyrobiskach, czy specyfiki pracy pod ziemią w sytuacjach zagrożenia epidemicznego. Ponadto w trakcie szkolenia kursanci zadawali ekspertowi pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

Nad właściwym przebiegiem części drugiej - warsztatowej czuwał Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR wraz z zespołem. Ciekawa forma pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod oraz atrakcyjne ćwiczenia grupowe pozwoliły uczestnikom poszerzyć umiejętności z zakresu komunikacji, reagowania w sytuacjach trudnych i stresowych czy zarządzania emocjami w czasie kryzysu.

Udział w szkoleniu, wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń, jak również konfrontacja teorii z praktyką niewątpliwie wyposażyły uczestników w kompetencje gwarantujące lepsze radzenie sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami w przyszłości.

W galerii: szkolenie z cyklu "Stan epidemii - dobre praktyki" w PGG S.A., Mysłowice, poniedziałek 28 czerwca 2021 r.
(zdjęcia: K. Rogus - PGG S.A.)